Yüksek Lisans Programları

Küresel İlişkiler ve AB Çalışmaları

Programın Amacı
Programda ilk başta algılanması gereken husus, Uluslararası İlişkiler disiplini çerçevesinde bulunmasıdır. Programın önde gelen amaçlarından biri içinde yaşadığımız dünyayı ve olağanüstü hızlı değişimlerin- sistemik, bölgesel ve yerel düzeylerde- kavranmasıdır.

Bahis konusu değişimler ve veya radikal farklılıklar arasında şunlar sayılabilir: bilgi teknolojisinde (IT) gözlenen müthiş yükseliş ve bunun global ticarete yansımaları. Bahse değer başka kalemler: enerji ve enerji güvenliği/güvensizliği konularında artan kaygılar, giderek artan çok yönlülük ve devletin geleneksel rolü, büyük çapta sermaye hareketlerinin elektronik ulaşım metotlarıyla aktarılması, mevcut bölgesel gruplaşmaların ne olacağı ve yükselişte olan ekonomik güçlerin nereye doğru gittiği.

Bu arada, iklim değişiklikleri ve çevrenin maruz kaldığı tehlikeler ve alternatif enerji kaynaklarının araştırılması. Bütün bu gelişmelerin gerektirdiği metodolojik yöntemler vardır: Konjonktür analizi, çeşitli sektörlerde oluşan parametrelerin devamlı takibi, bahis konusu sektörler, uluslararası ekonomi, sosyokültürel göstergeler ve de giderek artan medyanın etkisi. Böylece öğrencilerin geniş bir spektrumda analitik ve metodolojik metotlarını geliştirmeleri teşvik edilecek olup, gerek teknik gerekse de ülkeye özel gelişmelerin takibi ve yorumlanması bunlara dâhildir.

Zorunlu temel dersler haricinde, ki bunlar Uluslararası İlişkiler disiplini çerçevesinde ele alınmaktadır, sadece bir değil birkaç kulvar oluşturularak, bunların seçmeli dersleri de farklı olacaktır. Öğrenciler kendi eğilimlerine göre, bu kulvarlar çerçevesinde kendi ders programlarını ayarlayacak ve dizayn edebileceklerdir.

Programın Yapısı
Genel uygulamada olduğu gibi, bu program da iki esas tarzda hayata geçirilecektir:

  • Tezli program, 4 zorunlu 4 seçmeli olmak üzere toplam 8 dersten /24 kredi saatlik dersten ve Yüksek Lisans tezinden oluşmaktadır.
  • Tezsiz program, 4 zorunlu ve 6 seçmeli olmaz üzere toplam 10 dersten / 30 kredi saatlik dersten oluşmaktadır.

Belirtildiği gibi, program farklı kulvarlarda, öğrencilere azami ölçüde seçenek sunmak üzere, dizayn edilmiştir. Örneğin, geleneksel Uluslararası İlişkiler programını takip etmek isteyenler (güvenlik, strateji, insan hakları) bir anlamda Klasik denebilecek yaklaşım çerçevesinde program oluşturabileceklerdir. Daha pratik eğilim taşıyan öğrenciler ise, çeşitli alt programlar çerçevesinde (bölgesel politik ekonomiler, BRIIC ülkeleri ve Avrupa Birliği gibi) program oluşturabileceklerdir.

Programın öğretim dili Türkçe'dir. Öğrenciler kendi günlük hayatlarının el verdiği şekilde kendi tempolarını ayarlamakta serbest olacaklardır. Özellikle çalışma hayatında olan öğrencilerin kendi programlarını kendi ihtiyaçlarına göre planlaması beklenmektedir. Programın normal akışı içerisinde 4 sömestrde tamamlanması beklenirken, bir süre daha uzatabilmek mümkün olabilecektir.

Dersler genel olarak hafta içi akşam saatlerinde 19.00 ile 22.00 arasında verilecektir.