Yüksek Lisans Programları

Psikoloji (Klinik)

Psikoloji (Klinik) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörlerde psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Çağımız hızlı devinimiyle, beklenmeyen olaylarıyla, sosyoekonomik baskıları ve daha niceleriyle bir stres çağıdır. Psikolojinin Klinik Psikoloji alanı, bu baskıların insan sağlığı üzerindeki etkileri, bunların tanılanması ve tedavisiyle ilgilenmektedir. Bu nedenle, mezun psikologlarımızın büyük çoğunluğu Klinik Psikoloji alanında uzmanlaşmak, bu konudaki bilgilerini derinleştirmek, topluma ve bilime bu alanda katkıda bulunmak istemektedirler.              

Doğuş Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim-öğretiminde, mezunlarımızın klinik psikolojide uzmanlaşma konusundaki taleplerini karşılamak ve toplumsal gereksinimlerin giderilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Doğuş Üniversitesi’nin Psikoloji (Klinik) alanındaki lisansüstü programları, mezunlarımızın bu bilgileri kullanma amaçları ve çalışmak istedikleri sektörler göz önüne alınarak çeşitlendirilmiştir.

Psikoloji (Klinik) Tezsiz Yüksek Lisans Programının hedef kitlesi, psikoloji ya da ilgili alanlarda lisans derecesi almış olanlardır. Giriş Sınavı’nda başarılı olmaları ve Bilimsel Hazırlık Programının gereklerini tamamlamaları koşuluyla, Programa, alan dışından da başvurmak mümkündür. Tezsiz Yüksek Lisans Programının hitap ettiği hedef kitlenin bir diğer özelliği, onların, eğim-öğretiminin ardından alanda çalışmak istemeleridir. Psikoloji (Klinik) Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar arasında sağlık kurumları (hastaneler, danışmanlık merkezleri, psikiyatri merkezleri, özel klinikler, belediyelerin sağlık merkezleri, kamu kurumları, özelde Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar), adli kurumlar, özel eğim kurumları, iş ve endüstri alanları bulunmaktadır.

Psikoloji (Klinik) Tezsiz Yüksek Lisans Programında psikopatoloji tanılama, psikoterapi, araştırma teknikleri ve veri analizi, etik gibi dersler zorunlu olarak alınmakta, ayrıca, öğrencinin ilgi alanına göre seçeceği dersler bulunmaktadır. İlgileri ölçme ve değerlendime yani psikometri olanlar, psikoterapi yapmayı düşünenler, mezuniyetten önce çalışma alanlarında pratik yapmak veya süpervizyonlu eğitim almak isteyenler için tasarlanmış ders grupları bulunmaktadır.

Geleceğin klinik alanda çalışacak psikologlarına verilen eğitim-öğretimde vaka analizi yapma ve rapor yazma becerilerinin geliştirilmesine özel önem verilmektedir. Özelikle süpervizyon uygulamalarında, öğrencilerin, bireysel farklılıklara toleranslı olmaları, empati kurmaları, danışanları anlama ve onlarla sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Eğitim-öğretimde, öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri kendilerine de uygulamaları, kendilerini tanıma ve kontrol etmeleri, öz eleştiri yapmaları, ruh sağlıklarını korumaları, yaklaşan herhangi bir sorunu fark etmeleri, kısaca iç-görü kazanmaları da amaçlanmaktadır.

İki yarıyılda tamamlanan 15 kredilik zorunlu ve 15 kredilik seçmeli derslerden sonra, öğrenciler, bağımsız araştırma yapma ve klinik psikoloji alanında metin hazırlama becerisi kazanmak amacıyla bir yarıyıl süresi içinde 15 AKTS değerinde bir Dönem Projesi hazırlamaktadırlar. Eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayanlar, “Psikoloji (Klinik) Yüksek Lisans Derecesi” almaya hak kazanır.

Danışanlarla birebir ilişkide bulunmayı gerektiren Psikoloji (Klinik) eğitim-öğretiminde eğitim dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

 

 

Psikoloji (Klinik) Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörlerde psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Çağımız hızlı devinimiyle, beklenmeyen olaylarıyla, sosyoekonomik baskıları ve daha niceleriyle bir stres çağıdır. Psikolojinin Klinik Psikoloji alanı, bu baskıların insan sağlığı üzerindeki etkileri, bunların tanılanması ve tedavisiyle ilgilenmektedir. Bu nedenle, mezun psikologlarımızın büyük çoğunluğu Klinik Psikoloji alanında uzmanlaşmak, bu konudaki bilgilerini derinleştirmek, topluma ve bilime bu alanda katkıda bulunmak istemektedirler.

Doğuş Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim-öğretiminde, mezunlarımızın klinik psikolojide uzmanlaşma konusundaki taleplerini karşılamak ve toplumsal gereksinimlerin giderilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Doğuş Üniversitesi’nin Psikoloji (Klinik) alanındaki lisansüstü programları, mezunlarımızın bu bilgileri kullanma amaçları ve çalışmak istedikleri sektörler göz önüne alınarak çeşitlendirilmiştir.

Psikoloji (Klinik) Tezli Yüksek Lisans Programının hedef kitlesi, psikoloji ya da ilgili alanlarda lisans derecesi almış olanlar arasında ez az 55 ALES puanı bulunanlardır. Giriş Sınavı’nda başarılı olmaları ve Bilimsel Hazırlık Programının gereklerini tamamlamaları koşuluyla, Programa, alan dışından da başvurmak mümkündür. Tezli Yüksek Lisans Programının hitap ettiği hedef kitlenin bir diğer özelliği, onların, klinik psikoloji konusundaki kazanımlarını, konuyla ilgili araştırma yapmada kullanmak istemeleridir. Bu doğrultuda, söz konusu hedef kitle ileride doktora eğitimi almayı kuvvetle düşünmektedir. Bu kitlenin yol haritası akademik yaşama doğru gitmektedir.

Psikoloji (Klinik) Tezli Yüksek Lisans Programı mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar sağlık kurumları (hastane, danışmanlık merkezleri, psikiyatri merkezleri, özel klinikler, belediyelerin sağlık merkezleri, kamu kurumları, özelde Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar), adli kurumlar, özel eğim kurumları, iş ve endüstrinin araştırma merkezleri ve tabii ki, nihai olarak yükseköğretim kurumlarıdır.

Psikoloji (Klinik) Tezli Yüksek Lisans Programında psikopatoloji tanılama, psikoterapi, araştırma teknikleri ve veri analizi gibi dersler zorunlu olarak alınmakta, ayrıca, öğrencinin ilgi alanına göre seçeceği dersler bulunmaktadır. İlgileri ölçme ve değerlendime yani psikometri olanlar, psikoterapi yapmayı düşünenler, mezuniyetten önce çalışma alanlarında pratik yapmak veya süpervizyonlu eğitim almak isteyenler için tasarlanmış ders grupları bulunmaktadır.

Geleceğin klinik alanda çalışacak psikologlarına verilen eğitim-öğretimde vaka analizi yapma ve rapor yazma becerilerinin geliştirilmesine özel önem verilmektedir. Özelikle süpervizyon uygulamalarında, öğrencilerin, bireysel farklılıklara toleranslı olmaları, empati kurmaları, danışanları anlama ve onlarla sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmaları gerektiği vurgulanmaktadır.  Eğitim-öğretimde, öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri kendilerine de uygulamaları, kendilerini tanıma ve kontrol etmeleri, öz eleştiri yapmaları, ruh sağlıklarını korumaları, yaklaşan herhangi bir sorunu fark etmeleri, kısaca iç-görü kazanmaları da amaçlanmaktadır.

Araştırma ve akademik çalışmanın ön planda olduğu Tezli Yüksek Lisans programında, iki yarıyılda tamamlanan 12 kredilik zorunlu ve 12 kredilik seçmeli derslerden sonra, öğrenciler, iki yarıyıl içerisinde 55 AKTS değerinde bir Yüksek Lisans Tezi hazırlamaktadırlar. Eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayanlar, “Psikoloji (Klinik) Yüksek Lisans Derecesi (Tezli)” almaya hak kazanır.

Danışanlarla birebir ilişkide bulunmayı gerektiren Psikoloji (Klinik) eğitim-öğretiminde eğitim dili Türkçe olarak belirlenmiştir.