Yüksek Lisans Programları

Plastik Sanatlar

Program dili: Türkçe

Programın Amacı
Ülkemizde son dönemlerde ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak sanat alanında ortaya konan yapıtlar ve ürünler evrensel alanda takdir görüp, tanınmaya başlamıştır. Dünyada ve ülkemizde plastik sanat alanlarında çok sayıda uluslararası bienaller, fuarlar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Dünyada süregelen yarış, estetik gelişme ve arayışlar, ülkemizin bu alandaki birikimlerini değerlendirebilecek, dünya sanatını yakından izleyen, nitelikli uzman kadrolara olan gereksinimi de artırmıştır. Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı, bu nedenle oluşturulmuştur.

Bu program, öğrencilerimize, evrensel değerler doğrultusunda sanat ve tasarım alanında, uygulamalı çalışmalar yapabilecek, değişik kademelerde görev alabilecek çağdaş, yaratıcı, katılımcı, bilgi üretebilen, teknolojiyi kullanabilen, dünya sanatını ve tasarımını yakından izleyen ve sahip olacakları bu nitelikleriyle ülkemizi evrensel alanda temsil edebilecek sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Açılmasını önerdiğimiz "Plastik Sanatlar" "Yüksek Lisans Programı" nitelikli insan kaynaklarına olan gereksinimi en üst biçimde desteklemek, uluslararası alanda rekabet edebilecek güzel sanatlar alanında uzman kadroların yetişmesine katkıda bulunacak, araştırmaları teşvik edecek ve sonuçların ülkemizde ve dünyada ilgili alanlarca paylaşılmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca program, alanında daha derin araştırma yapmayı ve uzmanlaşmayı amaçlayan, dolayısıyla doktora çalışmasına devam etmek isteyen akademisyenlere de geniş bir bilgi donanımı sağlayacaktır.

Programın Yapısı
Tezli Programda öğrencilerin mezun olabilmeleri için, toplam 24 kredilik (16 kredi zorunlu, 8 kredi seçmeli) dersi alarak başarılı olmaları, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak, bir tez çalışması ve sanatsal yapıtlarını hazırlayarak başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Tezsiz programda ise öğrencilerin toplam 30 kredilik dersi (20 kredi sorunlu, 10 kredi seçmeli) başarıyla tamamlamaları, uygulamalı çalışmalarına ek olarak Projelerini başarı ile sonuçlandırmaları gerekmektedir.