Doktora Programları

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Program Dili: Türkçe
Program Türü: Tezli

Programın Amacı
Günümüzde gelişimin dünya ekonomisi için en önemli sektörlerden biri lojistiktir. Şirketlerin üretim ve satış anlamında küreselleşme sayesinde birçok fırsata sahiptir. Ama yine de doğru ürün veya hizmeti uygun koşullar altında dağıtmak için etkin bir lojistiğe ve tedarik zinciri yönetimine gereksinimleri vardır.

Üniversitelerde lojistik programlarının oluşturulmasında temel belirleyici etmen, lojistik uzmanları için giderek büyüyen fırsatlardır. Geçmişte pek çok üniversitenin, lojistiği ayrı bir alan olarak tanımadıklarını ve lojistiğin özellikle işletme lisans programları içinde yer alsalar dahi bu programlarla nasıl bütünleştirileceğine ilişkin fikir ayrılıkları olduğunu göstermektedir. 1970'ten sonra, endüstride ve devlette lojistik profesyonellerine artan talepten dolayı, lojistik konusu giderek daha popüler hale gelmeye başlamıştır.

Lojistik konusu; Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (International Institute for Management Development) tarafından, yıllık dünya rekabet edebilirlik sıralamasında anahtar faktörlerden biri olarak sayılmaktadır.

Ülkemizde lojistik alanında programa sahip olan yüksek okul ve üniversitelerin sayısı gelişmiş ülkelere göre düşüktür.

Lojistik eğitimi, dinamik ve değişkendir. İyi bütünleştirilmiş ve etkin bir lojistik programı; öğrencilere, iş dünyasıyla başa çıkma ve sektörün gereksinimlerine cevap verme konusunda yardımcı olabilir. Geleceğin lojistikçileri geniş, uygulamalı ve odaklanmış bir öğretimle, analitik ve liderlik becerilerini öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu öğretim genel - lojistiği bir yan konu olarak gören yüksek lisans ve/veya doktora programlarıyla yeterli olamaz.

Doğuş Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi doktora programı ülkemizde bu alandaki eğitim/öğretim ve araştırma boşluğunu doldurmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz, bu amaç için gerekli altyapı, kadro, yetkinlik ve finansmana sahiptir.

Sonuç olarak, Doğuş Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora programıyla; tüm dünyada gerekliliği üzerinde fikir birliği sağlanmış ve ülkemizde de eksikliği duyulan lojistik eğitimini ve araştırma çalışmalarını etkin akademik kadrosu ile başarılı bir biçimde yürütmek; sektörde eksik olan yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları için Programın Yapısı
Doğuş Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı eğitim dili İngilizce olan tezli bir programdır. Bir akademik yılda her biri 14 haftalık 2 dönem olup, normal süresi 10 dönemde tamamlanmaktadır. Öğrenciler lisans eğitimlerini ya da ilgili bir yüksek lisans programını tamamlamalarının ardından programa katılabilirler. Yalnızca lisans derecesine sahip öğrenciler 48 kredi (16 ders) ile seminer ve doktora tezinden oluşan programı, yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler 24 kredi (8 ders) ile seminer ve doktora tezinden oluşan programı tamamlamaları sonrası mezun olma hakkını kazanırlar.

Araştırma Alanları:
Lojistik Sistemleri, Ulaştırma Sistemleri, Tedarik Zinciri Sistemleri