Fakülte ve Bölümler

Sanat ve Tasarım Fakültesi


Dekanın  Mesajı 


2004 yılında kurulan Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesinin amacı cumhuriyetin ilkelerine ve Yüce Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlı, sanata ve topluma duyarlı, kendini sorgulayabilen, eleştirebilen, etik değerleri ve estetik bilinci olan, başkalarının haklarına saygılı, yurtsever, üstün nitelikte bilgilerle donanmış  sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek; genç yetenekleri  topluma kazandırmaktır.  

2004 yılında kurulan Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik (İngilizce ve Türkçe Bölümleri ile), Görsel İletişim Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Oyunculuk, Grafik Tasarımı, Moda Tasarımı alanlarında yetenekli, yaratıcı, üretken, yaşadığı topluma yaratıcı katkılar  üretebilecek, ileri teknolojiyi topluma sunabilecek, sanat yolu ile toplumsal projeler gerçekleştirebilecek, evrensel boyutlarda sanat eserleri ve tasarımlara imza atabilecek, endüstriye ve teknolojiye katkıda bulunabilecek niteliklerde öğrenci yetiştirmeyi amaçlamıştır. Kurulduğu tarihten 2017 yılına kadar Sanat ve Tasarım Fakültesinden  toplam 1046 öğrenci mezun  eden fakültemizin misyonu sanat ve tasarım alanlarına uluslar arası standartlarda özgün yaratılarla katkıda bulunabilecek sanatçı - tasarımcılar yetiştirmek, yaratıcı değerlerin toplum yaşamında çoğalmasına katkıda bulunmak, çeşitli yayınlar, projeler ve ulusal ve uluslar arası etkinlikler ile toplumun sanat ve tasarım açısından eğitilmesine; sanat ve tasarımın yaşamın içine girmesine, sanatın  ülke tanıtımına ve toplumun kalkınmasına hizmet etmesine  yardımcı olmaktır.  Gerçekleştirdiği sayısız etkinliklerle, ulusal ve uluslar arası sergilerle, sempozyumlarla, Erasmus ilişkileri ile kendini yenileyen Fakültenin amacı sanatın ülkemizi ışıkları ile aydınlatması, ileriye götürmesidir. 

Sanat ve Tasarım Fakültesinin misyonu, öğrencinin disiplinlerarası çalışmalar yapabilmesini; seçmeli derslerle kendine özel bir program hazırlamasını sağlayacak olanakları oluşturmak, çift anadal-yan dal diploma olanaklarını sağlamak, Avrupa Kredi Transfer Sistemine tam uygunluğu oluşturmaktır.  Öğretim üyeleri ve öğrenciler için  araştırma, geliştirme, yaratıcı ortamın oluşturulması fakültenin amacıdır. Uluslarası öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerinin arttırılması, sanat ve tasarım olgununu yaşamın içerisinde ve toplum yaşamındaki yerinin arttırılması için çalışılmaktadır.  Bu amaçla, çeşitli yayınların, gezici sergilerin, atölye çalışmalarının düzenli bir hale getirnilmesi, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma hnizmet götürülmesi doğrultusunda projeler verilmeketdir. Uluslararası ilişkilerin artması, kurumlararası eğitici faaliyetlerin çoğalması, öğrencilerimizin disiplinlerarası sanat alanlarında çeşitli faaliyetlerde bulunmasının teşvik edilmesi ilgi alanları ile ilgili çeşitli öğrenci kuylüplerinin kurulması, fakültkemizin her bölümünde ilgili sektörlerde ön plana çıkmış üniversite dışında başarılı olan kişilerden bir dtahnışma kurulu kurulmuştur. Alanın seçkim isimleri bu kurulda yer almaktadır.  Fakülteye ait bir sanat ve tasaırm enstitüsü kendi bünyesi içerisinde oluşturulmuştur.  Tekstil, oyunculuk Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri bu yıl açılmıştır. Fakültenin düzenlediği ulusal ve uluslararası düzeydeki sergi, çalıştay, film gösterimleri, konferans ve sempozyumlarla eğitim desteklenmekte, topluma sanat yolu ile destek verilmektedir. 
 
Prof. Dr. Zeki ALPAN
V. Dekan