Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Birimi

Fizik, evrenin oluşumunu ve işleyişini anlamaya çalışan temel bilim dalıdır. Fizik aynı zamanda manyetik rezonans görüntülemesi (MRI) ve lazer ameliyatları gibi donanım ve tekniklerin geliştirilmesi ve mühendislik, ziraat, biyoloji ve kimya gibi diğer disiplinlerdeki bilgi seviyemizin artırılması için gereken temel bilgiyi sağlayarak yaşam kalitemizi iyileştirir.

Modern fizik, güncel gelişmelerin ışığında, süperiletkenlik, fotonik, spintronik, biyofizik, nanoteknoloji gibi alanları da yakın geleceğin teknolojik alt yapısını oluşturacak seviyeye taşımıştır.