Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Birimi

Birim Başkanından
 
Birimimiz, üniversitemize, mühendislik fakültesindeki öğrencilerin programlarındaki zorunlu kimya derslerini vererek ve tüm üniversitenin faydalanabileceği seçmeli kimya dersleri açarak hizmet etmektedir.

Kimya eğitimimiz ile öğrencilere aşılanmak istenen, bilimsel gelişimde önemli olan "neden" ve "nasıl" sorularının sorulma alışkanlığı ve en önemlisi adım adım problem çözme yetisidir. Teorik kimya derslerinin paralelinde yapılan laboratuar deneyleriyle öğrenciler, derslerde kazandıkları bilgileri pekiştirme imkanı bulurlar.

Dr. Öğr. Üys. Ayşen Tulpar
Birim Başkanı