İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakülte Yönetim ve Fakülte Kurulu

 Fakülte Yönetim Kurulu
  
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Cevat GERNİ
 Profesör Temsilcisi  Prof. Dr. Nüket SARACEL
 Profesör Temsilcisi  Prof. Dr. Özlem TAŞSEVEN
 Profesör Temsilcisi  Prof. Dr. Perran AKAN
 Doçent Temsilcisi  Doç. Dr. Mustafa AKAN
 Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi  Dr. Öğr. Üyesi Şahver OMERAKİ ÇEKİRDEKCİ
  
 Fakülte Kurulu
  
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Cevat GERNİ
 Profesör Temsilcisi  Prof.Dr. Özlem TAŞSEVEN
 Profesör Temsilcisi  Prof. Dr. Perran AKAN
 Doçent Temsilcisi  Doç. Dr. Mustafa AKAN
 Doçent Temsilcisi  Doç. Dr. Deniz PARLAK
 Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi  Dr. Öğr. Üyesi Suna GÖNÜLTAŞ
 İktisat Bölümü Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Cevat GERNİ
 İşletme Bölümü Bölüm Başkanı  Doç. Dr. Deniz PARLAK
 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı  Dr. Öğr. Üyesi Özlem İNGÜN KARKIŞ
 Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı  Dr. Öğr. Üyesi Itır TOKSÖZ BULLENS
 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Bölüm Başkanı  Dr. Öğr. Üyesi Özlem SANRI