İktisat Bölümü - Türkçe

Ders Programı

.:: Dersler ::.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT TÜRKÇE
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASO 101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
EKON 103 Mesleki Oryantasyon ve İktisata gİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 4
HUK 130 Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
İLB 105 Genel İletişim 2+0+0 Zorunlu 4
MATE 101 Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
SB 101 Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
TÜRK 101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 106 Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
PSİ 282 Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
SB 102 Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
SOS 242 Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
TAR 201 Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Uİ 114 Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİM 201 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Zorunlu 4
EKON 211 Mikroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
EKON 221 Ekonomik Analiz 3+0+0 Zorunlu 6
İSTA 201 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
İŞ 211 Genel Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 5
SOS 231 Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 212 Makroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
EKON 222 Ekonomide Sayısal Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 6
EKON 224 İktisadi Düşünce Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
İDE 206 Kültür Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
İNG 201 İngilizce Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
İŞ 202 Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 311 Ekonometri I 3+0+0 Zorunlu 6
EKON 313 Ekonomi Politikası 3+0+0 Zorunlu 5
EKON 321 Uluslararası Ekonomi I 2+0+0 Zorunlu 5
EKON 325 Kalkınma Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
EM 305 Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Zorunlu 4
HUK 134 Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 312 Ekonometri II 3+0+0 Zorunlu 6
EKON 314 Oyun Teorisi 3+0+0 Zorunlu 5
EKON 316 Para Teorisi ve Politikası 3+0+0 Zorunlu 5
EKON 326 Uluslararası Ekonomi II 2+0+0 Zorunlu 5
SB 310 Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Zorunlu 4
S26065 Staj 0+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 411 Yenilik Ekonomisi 2+0+0 Zorunlu 5
EKON 413 Çalışma Ekonomisi 2+0+0 Zorunlu 5
EKON 415 İktisadi Araştırma Projesi 0+2+0 Zorunlu 6
EKON 417 Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi 2+0+0 Zorunlu 5
FİNS 437 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 2+0+0 Zorunlu 5
HUK 423 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKF 492 İktisat Bitirme Çalışması 0+2+0 Zorunlu 7
EKON 412 Ekonomik Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi 2+0+0 Zorunlu 5
EKON 414 Uygulamalı Ekonometri ve Paket Programlar 2+1+0 Zorunlu 5
EKON 422 Türkiye Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
EM 400 Proje Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
İŞ 400 Girişimcilik 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30