İktisat Bölümü - Türkçe

Akademik Kadro

Cevat Gerni

Prof. Dr.

Cevat Gerni

cgerni@dogus.edu.tr

Özlem Taşseven

Prof. Dr.

Özlem Taşseven

otasseven@dogus.edu.tr

Suna Gönültaş

Dr. Öğr. Üyesi

Suna Gönültaş

sgonultas@dogus.edu.tr

Ezgi Demiral

Arş.Gör.

Ezgi Demiral

edemiral@dogus.edu.tr

#academician#