İktisat Bölümü - Türkçe

Akademik Kadro

Ramazan Taşdurmaz

Prof. Dr.

Ramazan Taşdurmaz

rtasdurmaz@dogus.edu.tr

Özlem Taşseven

Prof. Dr.

Özlem Taşseven

otasseven@dogus.edu.tr

Suna Gönültaş

Dr. Öğr. Üyesi

Suna Gönültaş

sgonultas@dogus.edu.tr

#academician#