İşletme Bölümü - Türkçe

Ders Programı

.:: Dersler ::.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / TÜRKÇE İŞLETME
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASO 101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
HUK 130 Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
İNG 201 İngilizce Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
İŞ 101 Mesleki Oryantasyon ve İşletmeye Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
MATE 101 Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
SB 101 Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
SOS 231 Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 106 Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
İLB 105 Genel İletişim 2+0+0 Zorunlu 4
SB 102 Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
SOS 242 Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
TÜRK 101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Uİ 114 Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 211 Mikroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 134 Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
İSTA 201 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
İŞ 211 Genel Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 241 Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 5
TAR 201 Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİM 201 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Zorunlu 4
EKON 212 Makroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
FİNS 212 Finansal Analiz 3+0+0 Zorunlu 4
İŞ 202 Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
İŞ 242 Örgütsel Davranış  3+0+0 Zorunlu 6
İŞ 252 Pazarlama Yönetimi  3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FİNS 311 Finansal Yönetim  3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 311 Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 6
İŞ 315 Yönetim Bilişim Sistemleri 2+0+0 Zorunlu 5
İŞ 341 Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 353 Tüketici Davranışı 3+0+0 Zorunlu 5
SB 310 Sivil Toplum Kuruluşları  2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EM 305 Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Zorunlu 4
İŞ 342 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası 3+0+0 Zorunlu 6
İŞ 362 Satış Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 364 Üretim Yönetimi  3+0+0 Zorunlu 5
S22035 STAJ 0+0+0 Zorunlu 5
UTİ 312 E-Ticaret ve E-İşletme  3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FİNS 437 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 2+0+0 Zorunlu 5
HUK 423 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
İŞ 401 Pazarlama Araştırması Projesi 0+2+0 Zorunlu 6
İŞ 445 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 449 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 463 Yenilik Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EM 400 Proje Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
FİNS 442 Uluslararası Finans 3+0+0 Zorunlu 5
İŞ 492 İşletme Bitirme Çalışması 0+2+0 Zorunlu 7
SB 410 İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 2+0+0 Zorunlu 4
UTİ 354 Uluslararası Pazarlama 3+0+0 Zorunlu 5
UTİ 402 Uluslararası İşletmecilik  3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30