Uluslararası İlişkiler Bölümü

Akademik Kadro

Pınar Şenışık Özdabak

Dr. Öğr. Üyesi

Pınar Şenışık Özdabak

psenisik@dogus.edu.tr

Itır Toksöz Bullens

Dr. Öğr. Üyesi

Itır Toksöz Bullens

itoksoz@dogus.edu.tr

Görkem Tanrıverdi

Dr.Öğr.Üyesi

Görkem Tanrıverdi

gtanriverdi@dogus.edu.tr

Efe Can Müderrisoğlu

Arş.Gör.

Efe Can Müderrisoğlu

emuderrisoglu@dogus.edu.tr

#academician#