Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Akademik Kadro

Cevat Gerni

Prof. Dr.

Cevat Gerni

cgerni@dogus.edu.tr

Özlem Sanrı

Dr. Öğr. Üyesi

Özlem Sanrı

osanri@dogus.edu.tr

Mehmet Emin Yıldız

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Emin Yıldız

mehmetyildiz@dogus.edu.tr

Ayşe Öcal

Arş. Gör.

Ayşe Öcal

aocal@dogus.edu.tr

#academician#