Hukuk Fakültesi

Fakülte Yönetim ve Fakülte Kurulu

Hukuk Fakültesi Dekan, Dekan Yardımcıları
 
 V. Dekan  Prof. Dr. Ebru URAL
 Dekan Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi.  Sera REYHANİ YÜKSEL
 
Fakülte Yönetim Kurulu
 
 V. Dekan  Prof. Dr. Ebru URAL
 Profesör Temsilcisi  Prof. Dr. Hamide ZAFER
 Profesör Temsilcisi  Prof. Dr. Öner EYRENCİ
 Profesör Temsilcisi  Prof. Dr. İnci KANER
 Doçent Temsilcisi  Doç. Dr. Hatice Umut TUĞLU KARSLI
 Doçent Temsilcisi  Doç. Dr. Deniz PARLAK
 Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi  Dr. Öğr. Üyesi Sera REYHANİ YÜKSEL
 
Fakülte Kurulu
 
 V. Dekan  Prof. Dr. Ebru URAL
 Kamu Hukuku Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
 Özel Hukuk Bölüm Başkanı  Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL
 Profesör Temsilcisi  Prof. Dr. Hamide ZAFER
 Profesör Temsilcisi  Prof. Dr. İnci KANER
 Profesör Temsilcisi  Prof. Dr. Öner EYRENCİ
 Doçent Temsilcisi  Doç. Dr. Hatice Umut TUĞLU KARSLI
 Doçent Temsilcisi  Doç. Dr. Deniz PARLAK
 Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal ÇELİK
 
Danışma Kurulu
 
 Prof. Dr. Ayşe Özel  Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasanm Fakültesi Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Murat Yüksel  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Turan Yıldırım  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 Av. Hakan Tokbaş  Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı
 Av. Ahmet Seyit Hakkı Kul  Kamu İhale Kurumu Başkanı
 Av. Bihter Tezcan  Marka ve Paten Vekili
 Av. Serpil Öktem  Avukat
 Av. Elif Görgülü  İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi 
 Av. Esin Ünal  Avukat
 Av. İzzet Doğan  Emekli Hakim
 Dr. Cengiz Apaydın  Anadolu Cumhuriyet Savcısı