Hukuk Fakültesi

Ders Programı

.:: Dersler ::.
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASO 101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
EKON 101 Ekonomiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 111 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 4+0+0 Zorunlu 7
HUK 121 Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) 3+0+0 Zorunlu 7
HUK 131 Hukuka Giriş 3+0+0 Zorunlu 6
İNG 201 İngilizce Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 112 Aile Hukuku 4+0+0 Zorunlu 7
HUK 122 Türk Anayasa Hukuku 3+0+0 Zorunlu 7
HUK 162 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 182 Genel Kamu Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 192 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 215 İnsan Hakları ve Bireysel Başvuru 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 261 Ceza Hukuku Genel Hükümler 6+0+0 Zorunlu 7
HUK 271 İdare Hukuku 3+0+0 Zorunlu 7
HUK 281 Devletler Umumi Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
TÜRK 101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 256 Türk Demokrasi Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 262 Borçlar Hukuku Genel Hükümler 6+0+0 Zorunlu 7
HUK 272 İdari Yargılama Hukuku 3+0+0 Zorunlu 7
HUK 292 Vergi Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
TAR 201 Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi ve Modern Türkiye’nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 303 Tüketici Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 341 Ticari İşletme Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 353 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 5+0+0 Zorunlu 7
HUK 391 Medeni Usul Hukuku 5+0+0 Zorunlu 7
İŞ 400 Girişimcilik 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİM 201 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Zorunlu 4
HUK 304 Fikrî ve Sinaî Mülkiyet Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 354 Eşya Hukuku 4+0+0 Zorunlu 6
HUK 364 Ceza Hukuku Özel Hükümler 4+0+0 Zorunlu 6
HUK 382 Şirketler Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 392 Kıymetli Evrak Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 401 Sermaye Piyasası Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 417 Devletler Özel Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 419 Miras Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 441 Bireysel İş Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
HUK 453 Avukatlık Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 471 Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 418 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 422 Deniz Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
HUK 428 Sigorta Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 434 Ceza Usul Hukuku 4+0+0 Zorunlu 5
HUK 442 Toplu İş Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
HUK 454 İcra ve İflas Hukuku 4+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30