Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

 Özel Hukuk Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (Başkan) 

 Ana Bilim Dalı   Başkan  Öğretim Elemanları

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 Prof. Dr. Öner Eyrenci  Arş. Gör. Yeliz Yücel
 Medeni Hukuk  Dr. Öğr. Üys. Sera Reyhani Yüksel

 Dr. Öğr. Üys. Nazlı Hilal Çelik
 Arş. Gör. Simge Saraçoğlu
 Arş. Gör. Ayşe Ziyan

 Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku  

 Dr. Arş. Gör. Fatih Yurtbaşı

 Devletler Özel Hukuku

 

 Dr. Arş. Gör. Sami Özgür Memişoğlu

 Ticaret Hukuku  Prof. Dr. İnci Kaner

 Dr. Öğr. Üys. Orhan Kuzu
 Dr. Öğr. Üys. Nesrin Akın Sunay
 Arş. Gör. Ayşe Begüm Keleş

* Ders Saati Ücretli