Mühendislik Fakültesi

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği; elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı, "otomatik kontrol teorisi ve uygulamaları, endüstriyel otomasyan, ölçme ve entrümantasyon, robotik, bilgisayar tabanlı endüstriyel bilişim sistemlerinin tasarımı ve uygulamaları" konularında eğitim verecek ve araştırma yapacaktır.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı'nda verilen öğretimin temel ilkesi ve bu eğitim süreci içinde öğrenciye sunulan ders programının temel amacı, endüstriyel bir işletmenin üretim kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasını sağlayan en önemli araç olan, "Endüstriyel Otomasyon Sistemleri" nin tasarımına ilişkin kuramsal ve çağdaş teknolojik bilgiler ile donatılmış Kontrol Mühendislerini yetiştirmektir.

Dr. Öğr. Üys. Dilek Tükel
Bölüm Başkanı