Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mimarlık, anlamlı, estetik, dayanıklı, fiziki ve toplumsal çevresiyle uyumlu binaların ve çevrelerinin kültürel ve etik sorumlulukla tasarımı ve yapımını içeren meslektir.

Bir sanat ve teknik çalışma alanı olan mimarlık, var olan çevresi içinde yer alan, tasarlanan ve yapımlanan binalarda kamunun sağlık ve güvenliğini sağlama sorumluluğuyla yükümlüdür.

Bir şehir üniversitesi olarak Doğuş Üniversitesi öğrencilerine mimarlık eğitimini sanat, tasarım, mühendislik, ve doğal bilimler gibi çok disiplinli bir ortam içinde verir ve onları karmaşık projelerin gereği olan çeşitli meslek grupları ile ortaklaşa çalışabilecekleri ortama hazırlar. Bu eğitim bir mimarlık ofisi içinde öğrencileri tasarımın yanısıra, ofis yönetimi, yapım belgeleme, pazarlama ve halkla ilişkiler, ve bilgisayar uygulamaları konularından birinde deneyim ve beceri kazanma amacı ile ileriye dönük bilgilerle donatır.


Prof. Dr. Fatma Nihal ŞENLİER
Bölüm Başkanı