Sanat ve Tasarım Fakültesi

Resim Bölümü

Resim tarihi ile yaşıt ve uygarlığın en önemli ölçütlerinden biri olan resim sanatı, hem anlatış biçimi olarak, hem de anlattıklarıyla evrensel bir dil kabul edilir. Bir ulusun çağdaş ve çağcıl olabilmesi, diğer uluslar tarafından saygı duyabilmesi ancak sanatla, sanatıyla mümkündür. Doğuş Üniversitesi Resim Bölümü bu bilinçle eğitimdeki tüm çağdaş olanakları kullanarak sanatçı duygusallığına önem vererek, özgür ve özgün ulusal, evrensel değerler bağlamında çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Resim Bölümü alanında deneyimli, sanatçı-eğitimci akademik kadrosuyla, öğrencilerinin sanatsal ve estetik gelişimine, yaratıcı yetilerini ortaya çıkarabilmelerine gayret göstermektedir. Bölümümüz, geleceğin sanatçıları için eğitim metedolojisi ile ilgili olarak felsefe, toplumbilim, sanatbilim gibi yakın dallar ile ilişki kurarak üst düzeyde çözümler üretmeye çabalamaktadır. Sanatın doğasını, dilini, tarihi süreç içindeki yerini incelerken, teknik uygulamalar ile kuramsal çalışmaların örtüşmesine özen göstermektedir. Resim Bölümü’nde verilen lisans eğitiminin ilk yılında Temel Sanat Eğitimi ve Desen dersleri, daha sonraki yıllarda da Atölye Çalışmaları, Baskı Resim, Vitray ve Mozaik atölyelerindeki uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Resim Bölümü’nde verilen lisans eğitiminde sanatın tarihsel süreci içinde dönemlere yön veren başyapıtlar incelenir.Araştırma, gözlem, psikanaliz ve değerlendirmeler atölye çalışmaları ile pekiştirilerek öğrencilerin duygu, düşünce ve imgelerini anlatım fprmuna dönüştürebilmeleri sağlanır.

Gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerde (panel, sempozyum, seminer, konferans) öğrencilerin sanatın güncel ustalarıyla bir araya gelmeleri sağlanır. Resim Bölümü ayrıca Doğuş Üniversitesi’nin diğer bölümleri ile de Yandal ve Çift Dal eğitimi yapmaktadır.

Resim Bölümü güçlü akademik kadrosuyla 2012 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programını başlatmıştır.

Çalışma alanları: Bağımsız sanat üretimi, sanat danışmanlığı, sanat yönetmenliği, küratörlük, galeri yöneticiliği, akademik kariyer.

Prof. Ayşe Özel
Bölüm Başkanı