Meslek Yüksekokulu

İnşaat Teknolojisi

Küreselleşme ve teknolojinin gelişimi günümüz çağında birçok gereksinimi ön plana çıkarmaktadır. Tüm ekonomilerde lokomotif sektör olarak tanımlanan inşaat sektörü, ihtiyaçlara cevap verebilme, çağın gereksinimlerine ayak uydurma adına nitelikli beyaz yaka inşaat teknik kadrosunun yetiştirilmesine ve istihdam edilmesine ihtiyaç duymaktadır.

İnşaat Teknolojisi programının amacı, tüm yapı türleri hakkında teknik donanıma sahip, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinde, inşaat projelerini okuyabilen, statik hesaplama yapabilen, keşif, metraj, hakediş oluşturabilen ve gerekli tüm teknik kontrolleri yapabilen beyaz yaka teknik ara insan yetiştirmektir.  Hem teknik bilgiler ile donanmış, hem de yönetimsel bilgilere sahip, inşaat projelerinin tüm süreçlerine hâkim, zaman, maliyet ve kalite süreçlerini yönetebilen, mesleki sorumluk, iş ahlakı ve etik kurallar bilincinde teknik personel ara insan yetiştirmektir.

Teknik bilgisini sahada gerçekleştirecek staj dönemi ile destekleyerek pekiştiren, hayata geçirilecek tüm inşaat projelerinde görev alabilecek, teknolojik programları kullanabilen, inşaat sektöründe görev alacak beyaz yakalı teknik personel ara insan yetiştirmektir.