Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Programın Amacı

Çalışanları çalışma yaşamlarındaki iş kazaları ve meslek hastalıklarından koruyan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel saha kontrolünü yapan, risk değerlendirme faaliyetlerini yürüten, iş araç ve gereçlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol eden, acil durum uygulama, yangın önleme, kayıt ve raporlama işlemleri ile mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten ve bütün bu faaliyetler ile üretimin ve kaynakların verimliliğini sağlayacak, güvenli çalışma koşullarını oluşturabilecek yetkinlikte ara eleman yetiştirmektir.