Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

Programın Amacı ve Hedefleri:

Sosyal hizmetler programının amacı, gelişen ve değişen koşullara adapte olan ve sosyal hizmet uygulamalarında gereksinim duyulan donanımlı, nitelikli, bilgili ve bu alandaki becerilere sahip ara eleman yetiştirmeyi sağlamaktır. Ara eleman gereksinimin sağlanması ile ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında, profesyonel meslek elemanlarının iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca küreselleşmenin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği günümüz dünyasında bu alanda çalışmalar yürüten ve çözüm üreten ara elemanlara duyulan ihtiyaç giderek artmakta; sosyal hizmetler bölümü de bu açığı gidermeye yardımcı olmaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, yaşlılar, engelliler, korunmaya muhtaç çocuklar, yoksullar, işsizlikler, suçlular ve hastalar gibi çeşitli grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur. Program mezunları, birey, aile ve toplum sorunlarının çözümünde ve günümüz toplumlarında önemli bir problem haline gelen fırsat eşitsizliklerini ve gelir dağılımı adaletsizliklerini ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalarda yer alma olanağına sahiptir.