Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Programın Amacı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının temel amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetimine hâkim, basılı ve elektronik ortamda kayıtlı bilgiyi derleyen, düzenleyen ve hizmete sunan, etkin iletişim kurabilen, etik kurallara bağlı nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.