Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Bölüm Başkanından
 
Sosyoloji günümüzde toplumların çok yönlü problemlerinin çözümü ve yeni bir gelecek hazırlama gibi önemli sorulara cevap verebilecek bir misyona sahip bulunmaktadır. Bu yönüyle, toplumların geleceğini belirleyecek "sosyal modeller" geliştirecek çalışmalara destek olabilecek bakış açıları ve araştırmalar sunmaktadır.

Sosyoloji eğitim felsefemiz, kendi sosyal gerçeklerimiz ve kültürel dünyamızı esas alarak,elde ettiğimiz bulguları değerlendirmek ve onlarla yeni bir toplum perspektifi oluşturmaktır.

Doğuş Üniversitesi sosyoloji bölümü, bütün bu hedef ve çalışma alanlarında yalnızca teorik olarak değil, uygulamalı ve problem çözücü bir metot ile eğitim ve araştırmalarını sürdürmek amacındadır. Burada en önemli hareket noktamız, yerli bir düşünce ve anlayışı etkin hale getirerek, özgün çalışmaları gerçekleştirmeye çalışmaktır. 

Prof. Dr. Sami ŞENER
Bölüm Başkanı