Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Ders Programı

.:: Dersler ::.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASO 101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
HUK 130 Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
İLB 105 Genel İletişim 2+0+0 Zorunlu 4
KY 101 Mesleki Oryantasyon ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
MATE 101 Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
SB 101 Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
TÜRK 101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 106 Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
PSİ 282 Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
SB 102 Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
SOS 242 Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
TAR 201 Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Uİ 114 Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİM 201 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Zorunlu 4
HUK 213 Türk Anayasa Hukuku 4+0+0 Zorunlu 5
İSTA 201 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
KY 203 Yönetim Bilimi 3+0+0 Zorunlu 6
SB 201 Siyasal Düşünceler Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
SOS 231 Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 208 İdare Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
İDE 206 Kültür Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
İNG 201 İngilizce Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
İŞ 202 Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
KY 202 Türk Yönetim Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
SB 202 Çağdaş Siyasi Akımlar 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EM 305 Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Zorunlu 4
HUK 313 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 2+0+0 Zorunlu 5
KY 301 Türk Kamu Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
KY 305 Kamu Maliyesi 3+0+0 Zorunlu 5
SB 301 Türk Siyasal Hayatı 3+0+0 Zorunlu 6
SB 303 Toplumsal Hareketler ve Sivil Eylem 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KY 302 Toplam Kalite Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
SB 302 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3+0+0 Zorunlu 6
SB 304 Politik Ekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
SB 306 Siyaset Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
SB 308 Gelişmekte Olan Ülkelerde Politika 2+0+0 Zorunlu 5
SB 310 Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 423 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
KB 401 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Araştırma Projesi 0+2+0 Zorunlu 6
KB 403 Kamu Personel Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 5
SB 401 Demokrasi Teorisi Üzerine Seçme Okumalar 2+0+0 Zorunlu 5
SB 403 Türk Siyasal Hayatı Semineri 2+0+0 Zorunlu 5
SB 405 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EM 400 Proje Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
İŞ 400 Girişimcilik 2+0+0 Zorunlu 4
KB 402 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bitirme Çalışması 0+2+0 Zorunlu 7
SB 402 Ortadoğuda Siyaset ve Toplum 2+0+0 Zorunlu 5
SB 404 Kitle İletişim Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
SB 406 Vatandaşlık ve Toplum 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30