Prof. Dr. Öner Eyrenci

Öner Eyrenci

Öner Eyrenci

Prof. Dr.


Çalışma Alanı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Öğrenim Durumu
 
 Derece Üniversite  Ülke  Yıl
 Doktora  Freiburg Üniversitesi  Almanya  1975
 Y.Lisans  Freiburg i.br. Uni.  Almanya  1973
 Lisans  Ankara Üniversitesi  Türkiye  1970
 
Akademik Ünvanlar
 
 Derece  Üniversite  Ülke  Yıl
 Profesörlük  İstanbul Teknik Üniversitesi  Türkiye 1989
 Doçentlik  İstanbul Teknik Üniversitesi  Türkiye 1982