Academic Staff

Asst. Prof.

Ezel AVCI

Faculty of Arts-Sciences / Psychology

Short Biography

Faculty Member Ezel Avcı graduated from the Psychological Counseling Department of Çukurova University in 2003. He completed his master's degree. He continued his PhD in Clinical Psychology at Istanbul AREL University. He completed his thesis doing a study in experiments. He gave lessons of  Psychological Tests, introduction to psychology and health psychology at Hasan Kalyoncu  University. He is a member of the Psychology Department of Doğuş University and as a master's degree, he lectures on Introduction to Psychopathology, Selective Topics in Clinical Psychology, Clinical Observation and Interview Techniques and Psychotherapy Theories. In addition, there are many studies in which he conducts Thesis Consultancy.The Effect of Irrational Beliefs on Innovative Business Behavior: A Research as Teachers and A Qualitative Research on Psychological Counselors' Opinions on Decision-Making Processes in Clinical Psychology and the Process and Adequacy of Education. He did his military service at Istanbul Gülhane Military Medical Academy.Faculty Member Ezel Avcı has been providing professional service to the required institution since 2006. He works as part trainer and supervisor at AÇEV. In the Green Crescent Society, he is an educator  in the field of drug abuse. Since 2016, he has been continuing  activities at the General Directorate of İNG Bank. He is a partial trainer at ÖRAV. He is the founder of  Logos Psychology and he currently continues psychotherapy practices and consultancy services. He graduated from the Department of Radio, Tv and Cinema of Nişantaşı University in 2019 with an undergraduate degree. He also completed the associate degree program in Photography and Videography.

Education

Degree University Department Year
Önlisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ 2017
Doktora İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (DR) 2017
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZSİZ) (İÖ) 2015
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015
Lisans NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

Academic Titles

Title University Department Start Year Finish Year
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2018 -

Managed Thesis

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Kadınlarda kişilik özellikleri ve bilişsel duygu düzenleme becerilerinin doğum sonrası psikolojik belirtiler ile ilişkisi 2020 Tamamlandı
Yüksek Lisans Şehit ailelerinde dini yönelimin ve algılanan sosyal desteğin psikolojik iyi oluş ve travma sonrası büyüme ile ilişkisi 2020 Tamamlandı
Yüksek Lisans Romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin yordayıcıları olarak sosyal medya kullanımı ve temel psikolojik ihtiyaçların doyumu 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Çocuk yetiştirme tarzının bağlanma stillerine etkileri ve bunun da kişilerin romantik ilişkilerinde yaşadıkları kaygı ve yaşam doyumlarıyla ilişkisi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Instagram kullanan üniversite öğrencilerinin narsisizm ve özgüven ilişkisinin incelenmesi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal gelişim gösteren çocukların kardeşlerinde aleksitimi, ruminasyon düzeyi ve algılanan ebeveyn tutumunun karşılaştırılması 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Annesi çalışan ve çalışmayan ergenlerin benlik saygısı ve ayrılık anksiyetesi düzeylerinin incelenmesi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Üniversite öğrencilerinde yeme tutumu ile beden algısı ilişkisinde irrasyonel inanışlar ve ontolojik iyi oluşun aracılık rollerinin incelenmesi 2019 Tamamlandı

Courses

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 1
PSİKOLOJİK TESTLER Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 1
PSİKOPATOLOJİYE GİRİŞ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 1
KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇMELİ KONULAR Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 1
KLİNİK GÖRÜŞME VE GÖZLEM TEKNİKLERİ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 1
PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans 2017-2018 Türkçe 1
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Lisans 2017-2018 Türkçe 1
sağlık psikolojisi Lisans 2016-2017 Türkçe 1
PSİKOLOJİK TESTLER Lisans 2016-2017 Türkçe 1