Academic Staff

Prof. Dr.

Ülker Meral ÇULHA

Faculty of Arts-Sciences / Psychology (English)

Education

Degree University Department Year
Doktora University of Minnesota 1974
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KLİNİK PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ) 1967
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1964

Academic Titles

Title University Department Start Year Finish Year
DOÇENT BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1983 1987

Managed Thesis

Doktora Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Doktora SINIRDA KİŞİLİK BOZUKLUĞUNA EŞLİK EDEN KİŞİLİK BOZUKLUĞU GRUPLARINA GÖRE BAĞLANMA, EMPATİ VE BENLİK SAYGISININ KARŞILAŞTIRILMASI 2021 Tamamlandı
Doktora Yetişkin Bireylerin Yas Süreçleri İle MMPI-2 Profilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2021 Tamamlandı
Doktora ÇOCUK CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN HÜKÜM GİYMİŞ ERKEKLERİN MMPI-2 PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2021 Tamamlandı
Doktora EVİNDE VE BAKIMEVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN ÖLÜM KAYGILARI İLE YAŞAM KALİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2020 Devam Ediyor
Doktora ŞİZOFRENİ HASTALARININ KARDEŞLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARIYLA ZİHİN KURAMI BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2020 Devam Ediyor
Doktora GENÇ ERİŞKİNLERDE YÜZLERDEN DUYGULARI TANIMLAMA TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2018 Devam Ediyor
Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Özel ruh sağlığı merkezlerine başvurmuş bireylerde stres ile başetme becerileri ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi 2020 Tamamlandı
Yüksek Lisans Üniversite öğrencilerinde sigara kullanan ve kullanmayanların erken dönem uyum bozucu şemalar ve ebeveynlik biçimleri açısından karşılaştırılması 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans KLİNİK OLMAYAN ÖRNEKLEMDE KIRILGAN NARSİSİZM, PSİKOPATİ, SOSYAL KAYGI VE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN RİSK ALMA DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ VE RİSK ALGISININ ARACI DEĞİŞKEN ROLÜNDE İNCELENMESİ 2019 Devam Ediyor
Yüksek Lisans Türkiye ve Almanya'da yaşayan Türklerin MMPI-2 kişilik psikopatolojisi beş (PSY-5) ölçekleri açısından değerlendirilmesi 2018 Tamamlandı
Yüksek Lisans Eve bağlı hastalara bakım verenlerin kişilik özellikleri ile sağlık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 2017 Tamamlandı
Yüksek Lisans Erasmus programı çerçevesinde Türkiye'den yurtdışına giden ve yurtdışından Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin sosyal uyumlarının karşılaştırmalı incelenmesi 2016 Tamamlandı
Yüksek Lisans Travmaya bağlı stres belirtilerinin psikoloji ve tıp öğrencilerinin kontrol odağı ve dünyaya ilişkin varsayımlar açısından incelenmesi 2016 Tamamlandı
Yüksek Lisans Ortaöğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde akran zorbalığı; sosyo - ekonomik açıdan farklı iki bölgede bulunan ortaöğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin karşılaştığı akran zorbalığının karşılaştırılması 2015 Tamamlandı
Yüksek Lisans 1999 Marmara Depremini yaşamış bireylerin psikolojik dayanıklılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 2015 Tamamlandı
Yüksek Lisans Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde travma odaklı bilişsel ve davranışçı terapiler, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) ve farmakolojik tedavilerin etkinliğine yönelik karşılaştırmalı bir meta-analiz 2015 Tamamlandı
Yüksek Lisans Kişilerin sosyal açıdan kendilik algısı ve problem çözme becerileri ile internet bağımlılığı ilişkisi 2015 Tamamlandı

Articles

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Clients who do not return following intake a replication and extension 1992
Özgün Makale CLASSIFICATION AND CAREERS COUNSELING BATTERY FOR USE IN PERSONNEL WORK 1977

Books

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) International Adaptations of the MMPI 2 Research and Clinical Applications Uluslararası University of Minnesota Press 1996
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Applied Cross Cultural Psychology Cross Cultural Research and Methodology Uluslararası SAGE Publications 1975

Non-academic Experiences

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Öğrenci Dekanı Koç Üniversitesi 1995 1999
Psychologist Iowa State University Student Counseling Service 1987 1995
Personnel Officer Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 1978 1982