Vertical Transfer Exam

Doğuş Üniversitesi Lisans Programlarına Dikey Geçiş ile kayıt olabilmek için;

 1. Dikey Geçiş Sınavına girilmesi
 2. Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirme yapılması gerekir.

Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazananların, ilan edilen kayıt tarihlerinde Üniversitemize bizzat gelerek kayıt yaptırmaları gerekir.

Dikey Geçiş (DGS) ile Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

DGS ile lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar.

1) Ön Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
2) Lise Diploması aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
3) WEB ön kayıt ekranı çıktısı
4) DGS Sonuç Belgesi çıktısı
5) Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi
6) İkametgah Belgesi
7) 2 Adet Fotoğraf
8) Transkript (onaylı)
9) Ders içerikleri (onaylı)
10) Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge. (Bu belge 1998 yılı ve sonrası doğumlulardan istenmez)

Web Ön Kayıt Bilgi Formu: Kayıt işlemi için yerleşkelerimize gelmeden önce  obs.dogus.edu.tr adresinde yer alan web ön kayıt bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve kayıt sırasında imzalı çıktısının teslim edilmesi gerekmektedir.

Kayıt İşlemleri İle İlgili Önemli Bilgiler

 • Kayda gelmeden önce, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasını, ilgili formların doldurulmasını ve teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasının ileride çeşitli nedenlerle gereksinim duyacağınız düşüncesiyle kendinizde saklamanızı önemle hatırlatırız.
 • Doğuş Üniversitesi’ne yeni kabul edilen DGS öğrencilerinin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerini , kayıt için gerekli belgelerle birlikte ŞAHSEN yaptırmaları gerekmektedir; posta ile gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmaz.
 • Geçerli bir nedenle, ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarını vekil tayin ederek de bu işlemi tamamlayabilirler; 18 yaşını tamamlamamış öğrencilerin kayıtları için noter tasdikli vekaletname gereklidir.
 • Doğuş Üniversitesi öğrencisi iken sınava girerek üniversitemizi yeniden kazanan öğrencilerimiz, yeni kayıt işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki kaydını sildirip kimliklerini iade etmek zorundadırlar.
 • Başka bir üniversitede kayıtlı olup Doğuş Üniversitesini kazanan öğrencilerin, yeni kayıt, işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki üniversitesinden kaydını sildirmeleri zorunludur.
 • Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, Üniversite’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
 • Başka bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda Doğuş Üniversitesi'nde lisans programında öğrenim göremez.
 • Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan, öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi üresinden Öğrenci Belgesi talebinde bulunarak e-imzalı şekilde alabilirler.
pdf  2018 - 2019 Akademik Yılı Dikey Geçiş Ek Kontenjanları