Muhasebe Müdürlüğü

 

Doğuş Üniversitesi Muhasebe Müdürlüğü, bütçe süreçlerini, ücret ve bordrolama işlemlerini, öğrenci öğrenim ücretleri alımı gibi muhasebe ve finans uygulamalarını VUK, TTK, Yüksek Öğretim Mevzuatı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Doğuş Üniversitesi Prosedürleri ve Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda gerçekleştirir.  

Akademisyenlere, araştırmacılara ve idari personele mali mevzuat, finansal, vergisel bilgilerin sağlanmasında yardımcı olur.