Öğrenci İşleri Müdürlüğü

 

Öğrencilerin kayıt ve kabulleri, ders ve sınav programlarının hazırlanıp, duyurulması, kimlik, burs ve günlük öğrenci işlemleri, Fakülte ve Yüksekokulların programlarından gelen her türlü büro işlemleri, Akademik Takvim'de belirlenen tarihlerde derse yazılma ve ders ekleme- bırakma işlemlerinin takibi, sınıf ve sınav listelerinin hazırlanması, not cetvelleri ile sınav evraklarının korunması, Transkript, Diploma ve mezuniyet sonrası büro işlemlerinin yürütülmesi ve benzeri görevleri yapar.

Öğrencilerin mutlu ve başarılı bir öğrencilik geçirmeleri için yol gösterir. Özel yaşamlarında yardımcı olur. Öğrenci, öğrenci aileleri ve üniversitenin diğer birimleri arasında kendi alanında köprü görevi görür.

Üniversitenin bütün Fakülte ve Yüksekokulları ile programlarında görevi ile ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan destek hizmeti verir.