Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencilerimizin akademik hayatının dışında kalan, kültür, sanat, spor, kariyer, psikolojik danışmanlık, öğrenci kulüp faaliyetleri ve benzeri alanları planlar, öğrencilerimizle birlikte yürütürüz. Öğrencilerimizin akademik hayatını değerli, eğlenceli ve üretken kılmayı hedefler, onların yaşam mozaiklerine renkli ve kalıcı dokunuşlar yapmayı hedefleriz.

Öğrencilerimizi, üniversiteye geldikleri ilk günden itibaren akademik donanımlarına ek olarak, kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel gelişimleri açılarından da donanımlı ve bilinçli hale getirmek ve bu alanlarda yapılan aktiviteler aracılığı ile gerek iş gerekse sosyal yaşamlarında başarılı ve etkin bireyler olmalarını sağlayacak becerileri kazanacakları ortamı yaratmak Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün en önemli misyonudur.

Ekibimiz:

Ad SoyadUnvanE-Posta
Öğr. Gör. Dr. Hakan KAYAMüdürhkaya@dogus.edu.tr
Burcu KALYANMezunlar Ofis Sorumlusubkalyan@dogus.edu.tr
Melike BÖYÜKYİYİTMemurmboyukyiyit@dogus.edu.tr
Numan OLCAYMemurnolcay@dogus.edu.tr
Yasin ERBAŞMemuryerbas@dogus.edu.tr
Ulaş SAYDAMSpor Koordinatörüusaydam@dogus.edu.tr