Mütevelli Heyet Danışmanı

daribogan
Prof. Dr.
Deniz Ülke ARIBOĞAN

Mütevelli Heyet Danışmanı
duaribogan@dogus.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler