Tarih: 15 Mart 2022

Doğuş Üniversitesi Kitabı SMEs and International Business

Doğuş Üniversitesi’nin ev sahipliğinde University of Applied Sciences ile düzenlenen “4. Uluslararası İş Konferansı”, Almanya'nın Würzburg kentinde 23-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşması Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Turgut Özkan tarafından yapılan, danışma kurulunda, öğretim üyelerimiz Prof.Dr. Halit Targan Ünal ve Doç. Dr. Murat Köseoğlu görev yaptığı ana teması, “Küçük Firmaların Uluslararasılaşması ve Kriz Zamanlarında Uluslararası Girişimcilik” olan konferansın e-kitabında, açık piyasa ekonomilerinde büyüme ve iş yaratmada; “girişimcilik”, “yenilikçilik” ve “uluslararasılaşmanın” temel bileşenler olduğu vurgulanmaktadır.

Würzburg Uluslararası İş Konferansı, çokuluslu şirketlerin operasyonları, doğrudan yabancı yatırımlar gibi çeşitli uluslararası iş konularında ileri teknoloji ürünü araştırmaları ve fikirleri paylaşmak ve uluslararası ticarette küçük ve orta ölçekli işletmeler için dünyanın dört bir yanından araştırmacıları ve profesyonelleri aynı ortamda buluşturmak için önemli bir fırsat oluşturmuştur. 11 farklı ülkeden toplam 20 bildirinin sunulduğu konferansın bildiri kitapçığında, Fakültemiz akademisyenlerinin 10 bildirisi bulunmaktadır.

iibf_haber_SMES