Tarih: 20 Kasım 2022

Doğuş Üniversitesi Akademisyenleri “Gelişmiş Ekonomilerde Sürdürülebilir Kalkınma Süreci Üzerine Bir Analiz” isimli bölümün yazımını gerçekleştirildi

Doğuş Üniversitesi Akademisyenleri Prof. Dr. Halit Targan ÜNAL ve Arş. Gör. Yağmur RENÇBER tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi’nin düzenlediği Eylül 2022’de İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları kapsamında ‘Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi’ ismiyle yayımlanan kitapta “Gelişmiş Ekonomilerde Sürdürülebilir Kalkınma Süreci Üzerine Bir Analiz” isimli bölümün yazımını gerçekleştirildi. Çalışma; Gelişmiş Ekonomilerde kalkınma politikalarının ülkelerin kendi ekonomik dinamikleri de baz alınarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçları dahilinde teorik olarak incelenip, söz konusu istatistiklerin ülkelerin gelişmeleri üzerinde oynadığı rollerin araştırılması üzerine temellendirilmiştir.

Bu kapsamda Yeşil İşler ve Yeşil Sektör istatistiklerinin yer aldığı Los Angeles şehrinin sürdürülebilir Kalkınma süreci analiz edilmiştir. Edinilen bulgularda gerek düzenlenen küresel çevre konferanslarınca gerek cinsiyet eşitsizliği ve gelir adaletsizliği gibi kavramların elimine edilmesi için çalışan uluslararası kuruluşlarca gerekse hükümetlerce buluşulan ortak paydanın Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri olduğu teyit edilmiştir.

Ünal, H.T ve Rençber, Y. (2022). “Gelişmiş Ekonomilerde Sürdürülebilir Kalkınma Süreci Üzerine Bir Analiz”. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, No:292, ss. 6-28., Eylül, 2022, İstanbul.