Psikoloji Eğitim Laboratuvarı

Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Laboratuvarı (DÜPEL), Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yürütülen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na bağlı eğitim, araştırma ve hizmet birimidir. DÜPEL'de Doğuş Üniversitesi öğrencilerine ve çalışanlarına, psikolojik yardım ve danışma hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktadır. DÜPEL hizmet alanları; "bireysel danışma ve psikoterapi, psikolojik test uygulama ve değerlendirmeleri, kişisel gelişim grup çalışmaları"dır. "Acil yardım, ilaç kullanımına ilişkin değerlendirmeler, resmi nitelikli (velayet, vasilik vb.) psikolojik değerlendirmeler, madde bağımlılığı ile ilgili programlar" DÜPEL hizmet alanları dışındadır. DÜPEL'in çalışmaları şu konular üzerine yoğunlaşmaktadır: 

  1. Depresyon
  2. Kaygı
  3. Yeme bozuklukları
  4. Kişiler arası ilişkilerde sorunlar
  5. Planlama, zaman yönetimi becerileri
  6. Sınav kaygısı
  7. Çalışma alışkanlıkları
  8. Özgüven geliştirme
  9. İletişim becerileri
  10. Stres ile baş etme 

DÜPEL'den yararlanmak için öncelikle başvuru formu doldurulmaktadır. Bu formda yer alan bilgiler doğrultusunda, danışla ilgilenmek üzere bir terapist ve bir süpervizör görevlendirilmektedir. 

Psikoterapi çalışmalarını yürüten terapistler, psikoloji lisans eğitimini tamamlamış ve Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına devam eden stajyer psikologlardır. Süpervizörler ise klinik psikoloji alanında doktora sahibi olan Doğuş Üniversitesi öğretim üyeleridir. Danışan ile ilk görüşmede, terapist ve süpervizör tarafından sorunun tanımı yapılmakta ardından sorun çözümlenene kadar psikoterapi süreci devam ettirilmektedir. DÜPEL'de, bireysel psikoterapi ile mevcut psikolojik sorunların çözümünün aranmasının yanı sıra danışanların kişisel gelişimlerine yardımcı olmak üzere belirli aralıklarla, haftada 2 saat olmak üzere 6-8 hafta süren grup çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.

Amerikan Psikoloji Derneği ile Türk Psikoloji Derneği etik komisyonlarının belirlediği ilkelere uygun olarak hizmet verilen DÜPEL'de, danışanlar merkez çalışmaları hakkında bilgilendirilmekte, terapi sürecinden önce onayları alınmaktadır. DÜPEL'e başvuran kişilerle ilgili hiçbir bilgi, danışanın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. "Saklı bilgi" ilkesi doğrultusunda, tüm görüşmelerin içeriği danışan-terapist-süpervizör arasında kalmaktadır.