Yönetim Kurulu Üyeleri

  • Prof. Dr. Mesut KUMRU – Rektör Yardımcısı
  • Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM – Başkan Yardımcısı
  • Prof. Dr. Bahaddin SİNSOYSAL – Akademik Danışman
  • Dr. Öğr. Üyesi Emrah AKTÜRK– Akademik Danışman
  • Dr. Öğr. Üyesi Barkan ESKİİLİ – Akademik Danışman
  • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürü
  • İdari İşler Müdürü
  • Öğrenci İşleri Müdürü
  • Engelli Öğrenci Temsilcisi