Yönetim Kurulu Üyeleri


  • Prof. Dr. Mesut KUMRU - Rektör Yardımcısı
  • Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM – Başkan Yardımcısı
  • Doç. Dr. Serra Reyhani YÜKSEL – Akademik Danışman 
  • Öğr. Gör. Barkan ESKİİLİ - Akademik Danışman
  • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürü
  • İdari İşler Müdürü
  • Öğrenci İşleri Müdürü
  • Engelli Öğrenci Temsilcisi