Yönetim Kurulu Üyeleri


  • Rektör Yardımcısı
  • Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM – Başkan Yardımcısı
  • Prof. Dr. Gülşen SAYIN – Akademik Danışman (FEF)
  • Dr. Öğr. Üyesi Serra Reyhani YÜKSEL – Akademik Danışman (HF)
  • Öğr. Gör. Barkan ESKİİLİ - Akademik Danışman (MYO)
  • Öğr. Gör. Hakan KAYA – Öğrenci Dekanı
  • Öğrenci İşleri Müdürü
  • Cem NALÇAKAN – Engelli Öğrenci Temsilcisi