Yönetim Kurulu Üyeleri


  • Prof. Dr. Mesut KUMRU - Rektör Yardımcısı
  • Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM – Başkan Yardımcısı
  • Prof. Dr. Gülşen SAYIN – Akademik Danışman
  • Dr. Öğr. Üyesi Serra Reyhani YÜKSEL – Akademik Danışman 
  • Öğr. Gör. Barkan ESKİİLİ - Akademik Danışman
  • Öğrenci Dekanı
  • İdari İşler Müdürü
  • Öğrenci İşleri Müdürü
  • Engelli Öğrenci Temsilcisi