Yönetim Kurulu Üyeleri


  1. Rektör Yardımcısı
  2. Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM – Başkan Yardımcısı
  3. Doç. Dr. Gülşen SAYIN – Akademik Danışman (FEF)
  4. Dr. Öğr. Üyesi Serra Reyhani YÜKSEL – Akademik Danışman (HF)
  5. Öğr. Gör. Barkan ESKİİLİ Akademik Danışman (MYO)
  6. Alaattin Fırat ŞENTÜRK – Öğrenci Dekanı
  7. Öğrenci İşleri Müdürü
  8. Cem NALÇAKAN – Engelli Öğrenci Temsilcisi