Dil Yeterlik Koşulu

İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet

Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programını tamamlamış sayılarak lisans programlarına doğrudan başlarlar. Öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayanlara ENG 103-104 derslerinden muafiyet verilebilir ve bu öğrenciler, İngilizce dilinde sunulan seçmeli derslere kayıt olabilirler.

Aşağıda belirtilen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarından birine sahip olmak:

  1. TOEFL-IBT: En az 80 toplam puan ve her bölümden en az 20 puan *
  2. TOEFL-PBT: En az 550, yazılı bölümden en az 4 puan *
  3. PEARSON PTE Academic: En az 62 toplam puan ve her bölümden en az 59 *
  4. FCE: En az B
  5. CAE / CPE: En az C
  6. KPDS / ÜDS / YDS / e-YDS: En az 86 puan

Sınavların geçerlik süreleri: TOEFL ve PEARSON PTE 2 yıl; KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS 5 yıl; diğerleri 3 yıl.

* ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren geçerlik süresini doldurmamış olması, sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yabancı Diller Birimi, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

En az son üç yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar  (* Adaylar gerek görüldüğü durumlarda dil yeterlik seviyesi için DÜİYES İngilizce Yeterlik sınavına tabi tutulurlar.)

Sınavın yapıldığı tarihten itibaren en fazla 2 yıl önce Doğuş Üniversitesi DÜİYES sınavını başaranlar.

Öğrenim dili Türkçe olmakla birlikte seçmeli derslerin bir kısmı İngilizce dilinde okutulan programlarda, İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. Öğrenciler, Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programlarında kayıt sırasında (akademik yıl başında) verilen seviye tespit sınavına katılırlar. İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrenciler, sınav sonucunda belirlenen düzeylere yerleştirilirler. 

Öğrenim dili tamamıyla İngilizce olan ve merkezi yerleştirme ile öğrenci alan lisans programlarında İngilizce Hazırlık Programında bir akademik yıl (iki yarıyıl) öğrenim gördüğü halde başarısız olan öğrenciler, izleyen akademik yıl veya bir sonraki akademik yıl için hazırlık sınıfında kayıtlı bulunduğu lisans programıyla eşdeğer (eşdeğer yoksa bu programa yakın) ve öğrenim dili Türkçe olan burssuz programlara (ikinci öğretim dahil) yerleştirilebilirler. Öğrencilerin başvuru ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür. Başvuru ve yerleştirme ile ilgili koşullar, her akademik yıl başında, OSYM tarafından hazırlanan “Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarından Başarısızlık Nedeniyle Kaydı Silinen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri İşlemleri” kılavuzunda yayımlanır.

Türkçe Yeterlik Koşulu

Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından geçerlik süresi içinde B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan almış olan öğrenciler, Türkçe yeterlik koşulunu sağlamış olurlar.