Yurtdışı Yükseköğrenim Kurumlarından Yatay Geçiş

Yurtdışı Yükseköğrenim Kurumlarından Yatay Geçiş Takvimi

Başvuru Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş


          06.08.2024

Başlangıç

Bitiş


    12.08.2024
 10.07.202430.07.2024 07.08.202409.08.2024

*2024-2025 Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız

*2024-2025 Lisans Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız

1. Başvuru Koşulları

 1. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için https://kvkonay.dogus.edu.tr adresine giriş yaparak KVK onayını doldurmanız zorunludur.
 2. Başvuruları Online Başvuru Formu aracılığı ile yapılacaktır.
 3. Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 4. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
2. Genel Durumlar

Doğuş Üniversitesi diploma programlarına Yurtdışı Yükseköğrenim Kurumlarından yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a. Tanınırlık: Öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitenin (yükseköğretim kurumunun) ve eğitimin yapıldığı programın, lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması gerekir. Yurt dışı üniversitelerden yapılacak başvurularda YÖK tanınırlığı Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.

b. Eşdeğerlik: Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programları, eşdeğer olarak kabul edilir.

c. Kayıt Durumu: Öğrenci, yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan öğrenciler ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

d. Öğrenim Süresi: Öğrenci, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, Lisans diploma programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az iki dönem öğrenim görmüş olmalıdır. Lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programına, ilk iki yarıyıla ve son iki yarıyıla yatay geçiş yapılamaz. Önlisans diploma programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az bir dönem öğrenim görmüş olmalıdır. Önlisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programına, ilk yarıyıla ve son yarıyıla yatay geçiş yapılamaz.

e. Genel Not Ortalaması (GNO): 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin de başvuru yapabilmesine, yatay geçişinin kabul edilmesi halinde intibakının programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler üzerinden yapılacaktır.

f. Tüm Derslerden Başarılı Olma: Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğrenim kurumundan almış olduğu tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Programda aldığı tüm dersleri, en az geçer not ile tamamlamış olması gerekir. Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Üniversite diploma programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. İlgili yılda Üniversitenin diploma programı puanı oluşmamış ise, öğrencinin yatay geçiş başvurusu ilgili program için değerlendirilemez.

g. Taban Puan ve Başarı Sırası Koşulu: Öğrencilerin yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş ve ilgili programın puan türünde, programın yurt içindeki eşdeğer programlar için belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olması gerekir. (ÖSYS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir) Öğrencilerin ayrıca varsa, ilgili program için YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması koşulunu sağlamaları gerekir.

**Dünya Sıralamalarında ilk 400’e Giren Üniversitelerden Yapılan Başvurular: CWTS Leiden, ARWU Shanghai veya URAP tarafından yapılan üniversite sıralamalarına göre ilk 500’de yer alan üniversitelerde kayıtlı öğrencilerden; öğrencinin İngilizce Hazırlık Programı hariç en az ikinci sınıfı, en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,29) GNO ile ve tüm derslerinden en az geçer not alarak tamamlamış olması şartı ile; “Taban Puan ve Başarı Sırası” koşulu aranmaz.

3. Programlara Göre Ek Başvuru Koşulları

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

1. Hukuk programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 150.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 190.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2019-2020 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 125.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.

1. Mimarlık programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 250.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.

2. Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 300.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.

3. İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliliğinin sağlanması gerekir. Dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kaydı yapılmaz, yapılmış ise de kayıt silinir. Aday, DÜİYES veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen aşağıda ismi belirtilen sınavlardan yeterli başarıyı sağladıklarını belgelemek zorundadırlar.

*DÜİYES, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü Üniversitemiz Dudullu Kampüsünde gerçekleştirilecektir. (Sınava katılma hakkı olan öğrencilere e-posta ile saat ve sınıf bilgilendirmesi iletilecektir)

Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlilik belgeleri

 

Sınavlar

Kabul Edimesi Önerilen En Düşük Puanlar

TOEFL IBT

72

CAE

C

PTE

55

KPDS/ÜDS/YDS 

60

İngilizce Hazırlık Başarı Belgelerinin Kabul Şartları;

 1. Belgenin üzerinde 100’lük puan sistemi üzerinden puan yazılması ve Öğrencinin İngilizce Başarı Seviyesi en az B2 olması gerekir.
 2. Belgenin son 5 yıl içerisinden hak edilmiş ve güncel tarihli olması gerekmektedir.
 3. Dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan öğrenciler, Doğuş Üniversitesinin yapmış olduğu DÜİYES sınavından en az 60 alması zorunludur.

4. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.
 2. Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş Online Başvuru Formu
 3. Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı mühürlü veya e- imzalı belge. Belgede öğrencinin sınıfı, programın öğretim dili, kabul türü (ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) ve halen kayıtlı olunduğunun belirtilmesi gerekir.
 4. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, öğrencinin disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü veya e- imzalı belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
 5. Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
 6. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler. (Covid-19 sebebi ile E-imza veya ıslak imzalı temin edememeniz halinde, Üniversite WEB sayfasından temin edebilir, aldığınız sayfanın linkini paylaşmanız halinde kabul görecektir.)
 7. ÖSYS / DGS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgileri ve sıralamaları ile yerleştirme sonucunu gösteren belgesi. DGS ile yerleşen öğrenciler için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını ve sıralamaları ile yerleşme sonucunu gösterir belge
 8. Kimlik Belgesi Kopyası: Nüfus cüzdanının ön yüzeyinin kopyası. Mavi kart sahibi olanların, mavi kartlarının kopyası.
 9. Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın onaylı kopyası veya e-devlet çıktısı.

5. Kayıt İçin Gerekli Belgeler

· Başvuruda kullanılmış olan belgelerin ıslak imzalı veya e-imzalı nüshaları ve lise diplomasının onaylı fotokopisi.

· Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

6. Derslerin İntibak Koşulları

a. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı Doğuş Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi esaslarına göre belirlenir. İntibak edilen derslere ait notlar transkripte işlenir. https://www.dogus.edu.tr/docs/default-source/dokumanlar/dogus-universitesi-onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi.pdf?sfvrsn=5ab95c5f_4

a. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Aşağıdaki Linke tıklayabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5