Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir.

Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa’da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.
 

 

Erasmus Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

Hayır. Birinci sınıfta başvuruda bulunup en erken ikinci sınıfın Güz döneminde yararlanabilirsiniz.
 

 

Erasmus öğrencisi olmak için Üniversitemiz, her yıl başvuru süresi belirlemektedir. Bu süre içerisinde öğrenciler online olarak Erasmus Ofisine başvuru yapmaktadır.
 

 

Erasmus+ Programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir kurumlararası anlaşmanın bulunmasıdır.
 

 

Hazırlık sınıfındaki öğrenciler başvuru yapamaz. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir. Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 4.00 olmalıdır. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır. Değerlendirmelerde; öğrenim hareketliliği için % 50 Akademik başarı, % 50 Yabancı Dil Bilgisi ortalaması alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.
 

 

Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımları vardır.
 

 

Hayır. Sadece üniversitemiz anlaşması olan üniversitelere gidebilirsiniz. Üniversiteler listesi için tıklayınız.
 

 

Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.
 

 

Hayır. Erasmus+ öğrencileri Türkiye’de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, eğitim ücretlerini öğrenciler, kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırırlar ancak ders seçimi yapmazlar.
 

 

Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. 3 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez. Ancak Avrupa’da 3 dönemlik sistem mevcuttur. Bu durumda olan üniversiteler kabul edilmektedir.
 

 

Erasmus programından öğrenci statüsünde bir kere ve ya iki kere yararlanabilirsiniz.
 

 

Erasmus+ ile yırydışında eğitim alma hakkı elde eden öğrencilerin alacakları aylık Erasmus+ hibeleri ilgili akademik yıl başlamadan önce Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir. 2014/2015 akademik yılındaki hibe tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

 

1. Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık – 500 Euro

2. Grup Program Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye – 400 Euro

3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya – 300 Euro

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksit miktarı toplam hibenin %80’ini geçmeyecek şekilde ödenir. İlk taksitin ödemesi için öğrenci gitmeden önce sözleşme yapılır. İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, Tanınma Belgesi, Katılım Sertifikası ve Pasaportlarını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus+ öğrenim döemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler.

Hayır, Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Birimimiz tarafından bunun dışında herhangi bir ödenek verilmemektedir.
 

 

Her öğrenci ile yurt dışındaki öğrenimi öncesi Erasmus Bölüm Koordinatörü ile birlikte bir öğrenim anlaşması imzalanır (3 orijinal, biri öğrencide, biri Erasmus Ofisi’nde biri de gidilen kurumda bulunmak üzere). Öğrenim Anlaşması’nda öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin adları ve ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS) kredileri yazılır. Derslerin listesi gidilecek üniversite tarafından temin edilebilir. Ders listesi gidilecek üniversitenin web sayfasından indirilerek Erasmus Bölüm Koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Öğrenim Anlaşmasında öğrencinin yanısıra her iki kurumun Erasmus bölüm koordinatörünün ve Erasmus Kurum Koordinatörünün imzaları ve her iki kurumun mühürü bulunmalıdır. Öğrenci yurtdışına çıkmadan önce Öğrenim Anlaşması’nın tüm taraflarca imzalı hali Erasmus Ofisine iletilmelidir.Çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Ders seçimi yapılırken 1 yarıyıl için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir.
 

 

Misafir olunacak üniversite uluslararası öğrenciler için konaklama sağlamak zorunda değildir, ancak birçoğu, öğrencilerin zamanında başvurmaları durumunda yurt odası ayırmakta ve kampüs dışında konaklama konusunda bilgi vermektedir. Karşı kurumun Uluslararası Ofis Birimi size nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.
 

 

Erasmus+ Programı kapsamında yurtdışına gidecek olan öğrencilerin Uluslararası geçerliliği olan sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamları dikkatlice araştırılıp yapılmalıdır.
 

 

Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu arayınız. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. İlgili ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk web sitesini kontrol ediniz. İstenilen bütün evrakları tamamlamış olmaya çok dikkat ediniz. Erasmus Ofisi tarafından Erasmus öğrencisi olduğunuz ve bu kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazıyı büyükelçiliğe iletmeniz vize alınması konusunda size kolaylık sağlayabilecektir.
 

 

Bu konuda gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan bilgi alınız.
 

 

Değişim dönemi için yurtdışına gitmeden önce aşağıdaki belgeleri hazırlayıp Erasmus Ofisine teslim ediniz:

Gideceğiniz üniversiteye Erasmus Bölüm Koordinatörünüz ve Uluslararası İlişkiler Ofisi yardımı ile başvurunuzu son başvuru tarihinden önce gerekli dokümanları da ekleyerek gönderin. (Gerekli dökümanlar başvurduğunuz okula göre değişmektedir.)

Learning Agreement’ınızı Bölüm Koordinatörünüz yardımıyla bilgisayar ortamında doldurun ve mümkünse başvuru evraklarıyla birlikte karşı üniversiteye gönderin. (Not: AB Kriterlerine göre bir Erasmus Değişim Öğrencisi’nin 1 dönem için alması hedeflenen ders yükü 30 AKTS’dir. Derslerinizi seçerken buna dikkat ediniz.)

Başvurunuzda belirttiğiniz e-posta adresinizini sık sık kontrol edin. Başvurduğunuz üniversiteler programla ilgili tüm bilgileri, sizin adresinize e-posta yoluyla göndereceklerdir.

Gideceğiniz üniversiteden gelen kabul mektubu sizin adresinize geldiyse, fotokopisini Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ulaştırın. Vize başvurusunda Konsolosluklar’ın bir çoğu kabul mektubunun orijinalini talep etmektedir. Bu nedenle size mail yolu ile gelen kabul mektubu yeterli olmayabilir. Bu durumda posta yolu ile gelmesini beklemelisiniz. (Gideceğiniz ülkenin temsilciğinden scan edilmiş imzaların kabul edilip edilmeyeceğini öğrenebilirsiniz)

ÖNEMLİ! Learning Agreement’ınızın karşı kurumdan onaylı orijinal nüshası Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ulaştırılmadan hibeniz yatırılamaz!. Bu nedenle başvurduğunuz okul ile Learning Agreement’ınızın onlar tarafından onaylı halini göndermeleri konusunda iletişime mutlaka geçin. (E-Mail yolu ile göndermeleri yeterlidir)

Gideceğiniz üniversiteden gelen kabul mektubu, pasaportunuz ve vize için gerekli tüm belgeler ile birlikte ilgili Konsolosluğa vize başvurusunda bulunun. (Vize için gerekli belgeleri gideceğiniz ülkenin Türkiye’deki büyükelçiliklerinden öğrenebilirsiniz.)

Türkiye’deki TEB Bankasından EURO hesabı açtırın. Hesap cüzdanınızın fotokopisini Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim edin.

Seyahat Sağlık Sigortanızı mutlaka yaptırın, bir fotokopisini koordinatörlüğe bırakın.

Pasaportun vizeli sayfalarının fotokopisini koordinatörlüğe bırakın.

Garantörlük belgeniz geldiğinde size bilgilendirme gelecektir, belgeyi ofisten teslim alın. (Vize başvurunuzda gerekecektir.)

Gittiğiniz okulun kabul mektubunda size belirttiği tarihlerde orada olmaya çalışın ve resmi olarak dönem bitmeden dönmeyin.

Alacağınız dersleri gittiğinizde kontrol edin ve ders değişikliklerini en geç 30 gün içinde Learning Agrement değişiklik sayfasında belirterek Uluslararası İlişkiler ofisine gönderin. (Öğrenim Anlaşmanızdaki değişiklikleri misafir olduğunuz üniversiteye imzalatmayı unutmayın )

Gittiğiniz üniversiteden ayrılmadan önce orada kaldığınız tarihleri gösteren katılım sertifikanızı imzalatın.

Dönem sonunda transkriptinizin Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne gönderilmesi için gerekli kişilerle görüşün.

Erasmus Hibesi’nin kalan kısmını almak için size gelecek olan Öğrenci Final Rapor Formu’nu doldurun.

Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin kalan kısmı kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20’den daha fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yükseköğretim kurumuna aittir. Bununla birlikte, Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programının (toplam kredi sayısının) en az üçte ikisinde başarılı olamayan öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir.

Üniversitesi tarafından belirlenen tarihe kadar belgelerini üniversitesinin Erasmus ofisine teslim etmeyen öğrencilerin de % 20 hibeleri ödenmez. İlk planlamada ödeneceği öngörülmesine rağmen ödenmeyen ve/veya ödendikten sonra geri istenentutarlar, hibe kaynaklarına iade edilir.

Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

Katılım Sertifikanızı Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edin.

9172. döküm belgenizi (Transcript of Records) Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edin.

Pasaportunuz’da yer alan giriş çıkış tarihlerinizi gösteren mühürlü kısmın fotokopisini Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edin.

Öğrenim Anlaşmasının orjinellerini Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edin

Erasmus Öğrenci Staj Faaliyetine başvurabilmek için öğrencinin staj yapacağı kurumu bularak stajını onaylatmış olması beklenmektedir. Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması farketmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus Stajından yararlanma hakkına sahiptir. İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında, öğrenci yerleştirmede gönderen yüksek öğrenim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Üniversitemiz tarafından ilan edilen tarih aralığında aşağıdaki evraklar ile birlikte başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

  • Başvuru Formu Çıktısı
  • Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu (“Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır), işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu.
  • Eğitim Anlaşması (Gitmeden Önce)
  • Kısa özgeçmiş
  • Not Dökümü ( Öğrenci İşlerinden Alınacak)