Yurtdışı Misafir Öğrenci Programı

Yurt dışındaki üniversitelerde lisans eğitimi alan öğrenciler, başka bir üniversitede  bir dönem veya bir akademik yıl için dönem / yıllık ücreti ödeyerek (hem kendi üniversitelerine hem de misafir olacakları üniversiteye) misafir öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler. Misafir öğrenciler bütün bölüm ve fakültelerden ders seçebilirler. Öğrencilerin bir dönemde 30 ECTS almaları beklenmektedir.

Üniversitemize Ziyaretçi Öğrenci statüsünde kayıt olmak isteyen öğrenciler aşağıda ki formları doldurup ofisimize iletmek zorundadır;

 • Başvuru Formu
 • Kendi üniversitesinin Doğuş  Üniversitesi’nde ki dönemi tanıyacağına dair bir onay mektubu
 • Transkript
 • Öğrenim Protokolü

Misafir öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak eğitimleri sona erdiğinde üniversitelerine not dökümü ve devam sertifikası gönderilir. Misafir Öğrenciler Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'de geçerli olan Genel Sağlık Sigortası yaptırmak zorundadırlar.

Üniversitemizden, yurt dışında ki başka bir üniversiteye misafir öğrenci statüsünde gitmek isteyen öğrencilerin üniversitemizde 1 yılı tamamlaması ve  ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,20 olması gerekmektedir.

Misafir öğrenci olmak istedikleri üniversiteler ile irtibata geçmek öğrencilerin sorumluluğundadır. Yurt dışına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkede geçerli olan bir Sağlık Sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Üniversitemizden başka bir üniversiteye misafir öğrenci olarak gitmek isteyen öğrencilerimiz aşağıda ki evrakları tamamlamakla yükümlüdür.

Gitmeden Önce:

 • Başvuru Formu
 • Doğuş  Üniversitesi’ndeki Fakültesinin / Bölümün yurt dışında geçireceği dönemi ve dersleri tanıyacağına dair Dekanlıktan ve Bölüm Başkanlığından alınacak bir onay mektubu
 • Transkript
 • Üniversiteden gelecek kabul mektubu
 • Öğrenim Protokolü

Akademik Tanınırlık Belgesi (Akademik Tanınma Belgesi öğrenci ile Bölüm Koordinatörü tarafından hazırlanıp Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu’ndan geçirilmesi gerekmektedir. Bu belge ile öğrencinin yurt dışında aldığı dersler ile üniversitemizde ki eşdeğer dersler onaylanmaktadır)

 • Pasaport Fotokopisi (Vize sayfası)
 • Sağlık Sigortası örneği

Eğitim Dönemi Bittiğinde:

 • Devam Sertifikası
 • Pasaport fotokopisi (Giriş – Çıkış Tarihleri)
 • Transkript

 

iStock-509246730