Sigorta ve Oturma İzni

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması

Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri  okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il  müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunarak Genel Sağlık Sigortalısı olmaları gerekmektedir. 29/05/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, 29/5/2013 tarihinden önce ülkemizde öğrenim görmeye başlayan ve öğrenimleri devam eden öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin ise altı ay içerisinde (29/11/2013 tarihine kadar), öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullara ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları gerekmektedir. Yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle genel sağlık sigortaları başlatılmakta ve birer yıllık olarak yapılmaktadır. Bu sürede yazılı talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.

Ülkemizin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzaladığı Ülkelerde Sağlık Yardımlarından Faydalananlar;

Sosyal güvenlik sözleşmemiz olan ülkelerde yaptırılan sigortalar SGK’dan basit bir onay alınarak Türkiye’de geçerli olabiliyor ve İkamet İzni almakta kullanılabiliyor.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde bulundukları sırada sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için sözleşme imzalanan ülkelerde bağlı bulundukları sigorta kurumu tarafından 'sağlık yardım hakkı belgesi (formüler)'nin bir örneğinin Türkiye'de ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine bir örneğinin de üniversitemize teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme İmzalanan Ülke Formüler 

 • - Almanya : T/A 11, T/A 9, T/A 20 
 • - Hollanda : N/TUR 106, N/TUR 111, N/TUR 121 
 • - Belçika : B.T.8, BT 16 
 • - Avusturya : A/TR 3, A/TR 4 
 • - Fransa : SE 208 - 01 FT, SE 208- 02 FT SE 208-30 FT, SE 208 - 06 A FT, SE 208 - 28 FT, SE 208 - 09 FT
 • - K.K.T.C. : K.K.T.C/T.C. 3, K.K.T.C/T.C. 6 
 • - Romanya : R/TR 3, R/TR5, R/TR 6 
 • - Bosna Hersek : BH/TR 4, BH/TR 6, BH/TR 7 
 • - Çek Cumhuriyeti : CZ/TR 111 
 • - Makedonya : MC/TR 4, TR/MC 6 
 • - Lüksemburg : TR/L 3, TR/L 5 
 • - Arnavutluk : AL/TR 4, TR/AL 5

Genel Sağlık Sigortalı Olmanız için Yapılması Gerekenler: 

 1. İkamet Tezkerenizi aldıktan sonra Yabancı Kimlik Numaranızı öğreniniz.
 2. Yabancı kimlik numaranızı bilmiyor iseniz sorgulama için https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz. Yabancı kimlik numaranızı öğreniniz. Bu sorgulama sonucunda yabancı kimlik numaranızı öğrenemezseniz, ikamet tezkerenizle beraber Emniyet/Yabancılar Şubesi’ne gidiniz. Yabancı kimlik numarası talep ediniz.
 3. Yukarıdaki internet sayfasından edineceğiniz Yabancı Kimlik Numaranızı, Adınızı ve Soyadınızı gösteren çıktıyı alınız.
 4. Bu çıktılardan birini Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimine teslim ediniz. (Bu işlemi önceden yaptıysanız bir daha yapmanıza gerek yoktur.)
 5. Yabancı Uyruklu numaranız ile birlikte her hangi bir Ziraat Bankası Şubesine giderek pirim borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Yabancı Öğrenciler için Öğrenci Vizesi ve Oturma İzni

Kayıt için öğrenim vizesinin bulunması zorunludur. Öğrenim vizesini adaylar Üniversitemize kayıtlarını tamamladıktan sonra; Üniversitemiz Öğrenci İşlerinden alacakları öğrenci belgesi ve muhasebe birimimizden alacakları ödeme yaptıklarına dair dekont ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği’ne giderek alabilirler.

Üniversiteye yeni kabul edilen lisans ve lisansüstü yabancı öğrenciler, ülkelerindeki en yakın Türk elçiliğinden öğrenim vizesi alırlar. Öğrenciler ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde TC İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün web sitesi aracılığı ile İkamet tezkeresi için başvuru yapmalıdırlar.

İkamet tezkereniz geçerli olduğu sürece, Türkiye’ye girmek için vize almanıza gerek yoktur. İkamet süresi dolanlar, en fazla 15 gün içerisinde ikametlerini uzatmak zorundadırlar. Aksi takdirde yasal işlem uygulanır. Kayıtsız olan, izin alan (kayıt donduran), ilişiği kesilen, kendi isteğiyle ilişik kesen ve mezun olan öğrencilerin listesi her dönem Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne iletilir ve bu öğrencilerin oturma izni iptal edilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili TC İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün web sitesi; http://www.goc.gov.tr