Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin

Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi, Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimin oluşturulması amacı ile kurulmuştur. 

Üniversitemizde bulunan tüm bölümlerdeki öğrencilerin kendi bölüm temsilcilerini seçerek, bölüm temsilcilerinin seçtikleri fakülte temsilcileri ile oluşan Öğrenci Konseyi, demokratik ve özgür bir üniversite ortamının yaratılması anlayışı çerçevesinde öğrenciler ile yönetim arasındaki ilişkileri sağlamakta; çalışmaları Öğrenci Dekanlığı tarafından desteklenmekte ve gözetilmektedir.
 
2017-2018 Akademik Yılı 


Öğrenci Konseyi Başkanı: Nedim Deletioğlu
Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı: Sevgi Pınar Yalçınkaya
Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri: Pınar Kayhan Unutur
Öğrenci Konseyi Denetçisi: Ahmet Selman Sağır