Dou Covid-19 Dönemindeki Çalışmalar

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen yazılar kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere Üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitime başlanmış, Senato kararı ile Uygulama Esasları belirlenmiş ve Akademik Takvim güncellenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen 13/03/2020 tarihli, E.21112 sayılı yazıdan itibaren öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz kurum içi iletişim araçlarından ve sosyal medyadan süreçle ilgili bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmeye devam edilmektedir. Mevcut derslerin %97’si uzaktan eğitim yöntemi ile verilemeye, idari ve akademik toplantılar çevirim içi platformlar ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi  (DOUSEM),  çevirim içi platformda ücretsiz dijital sertifikalı eğitim vermeye başlamış, Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi  (DOUZEM) kurulması için YÖK’e talepte bulunulmuş, 26 Nisan 2020 tarihi itibariyle merkez aktif hale getirilmiştir.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerine kurum içi iletişim araçlarından ve sosyal medyadan devam etmektedir.

douonline-infografi