Uzaktan Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Yök tarafından pandemi nedeni ile verilen bir haftalık aranın ardından 23 Mart 2020 pazartesi günü itibariyle uzaktan eğitim yöntemi ile dersler eş zamanlı/canlı verilmeye başlanmıştır.

2019-2020 bahar döneminde yüz yüze verilen toplam 950 dersin, uygulaması/uygulaması olan dersler yaz döneminde yüz yüze verilmek üzere ayrı tutularak 930’u uzaktan eğitim yöntemi ile verilmektedir.Tüm öğretim elemanlarımız uzatan eğitim sistemini kullanmaktadır.

30 Nisan 2020 tarihi itibariyle 9271 kullanıcı çevrimiçi derslere katılım sağlamıştır.

23 Mart 2020 itibariyle Microsoft Teams uygulaması üzerinden başladığımız uzaktan eğitim faaliyetlerimizi, daha iyi ve nitelikli eğitim verebilmek adına 6 Nisan 2020 Pazartesi günü itibariyle Üniversitemizin alt yapısı ile oluşturduğumuz DOUONLINE sistemi üzerinden devam ettirmekteyiz.

Uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin dönem içi sınavları (ara sınav-kısa sınav-ödev-proje) dersin işlenişi ve yapısına bağlı olarak akademik birimler tarafından duyurulacak sınav takvimleri doğrultusunda, uzaktan eğitim yoluyla gözetimsiz ancak nesnel ve ölçülebilir değerlendirmeye imkan verecek ilkeler gözetilerek yapılacaktır. Ölçme ve Değerlendirme sisteminde mümkün olduğunca çoklu değerlendirme yöntemlerine (klasik açık uçlu soru, çoktan seçmeli, ödev, proje, rapor yazımı vb.) başvurulacak ve sınav güvenliği ölçme ve değerlendirme araçlarıyla güvence altına alınacaktır.

Dönem içi sınavlara yönelik faaliyetler Douonlinesinav sistemi üzerinden yürütülmektedir. Sistemi deneyimlemek isteyen öğrencilerimiz için herhangi bir not karşılığı olmayan deneme sınavı  oluşturulmuş, sınava 2873 öğrenci katılmıştır.

Öğrencilerimizin süreçle ilgili geri bildirimlerini alabilmek için DouOnline sistemi üzerinden öğrencilere Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi uygulanmıştır. 13.04.2020 – 17.04.2020 tarihleri arasında erişime açık olan ankete 1199 öğrencimiz katılmıştır.

Birimlere göre açılan ders sayıları

 • Fen–Edebiyat Fakültesi: 103
 • Hukuk Fakültesi: 21
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 103      
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi :  180
 • Mühendislik Fakültesi : 216
 • Meslek Yüksek Okulu:  211     
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü :
  • Yüksek Lisans : 67
  • Doktora: 29

Teams Rapor Önizleme

23 Mart-6 Nisan Teams kullanıcı etkinliği raporu

teams_rapor2