Üniversite Danışma Kurulu Üyeleri

turgutozkan

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN, Doğuş Üniversitesi Rektörü

Bursa Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezundur. Özel sektörde müfettiş, iç denetim müdürü, denetim kurulu başkanı, mali ve idari işler grup müdürü, mali ve idari işler genel müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü’nden yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para ve Banka Bölümü’nden doktora derecelerini almıştır. Haliç ve Beykent üniversitelerinde bölüm başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcısı ve müdürü, ana bilim dalı başkanı ve dekan olarak görev yapmıştır. Doğuş Üniversitesi rektörü olarak görevini sürdürmektedir. Finans alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışmaları, makaleleri, konferansları, televizyon programları ve kitapları, ulusal ve uluslararası kurum, komite, dergi ve dernekte üyelikleri ve yöneticilikleri bulunmaktadır.


mesut_kumru

Prof. Dr. Mesut KUMRU, Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Mesut Kumru, Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Yönetimi Bölümü’nden Lisans, 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Yüksek Lisans ve 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Üretim Yönetimi Bölümü’nden Doktora derecesi almıştır. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü’nde Doçent, 2013 yılında Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde Profesör unvanı almıştır. Ayrıca özel sektörde 25 yıl yönetici olarak çalışmış, Ulusal Kalite Danışma Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatında TOBB temsilci üyesi olarak görev yapmıştır. İlgi alanları kalite, üretim ve insan kaynakları yönetimidir. Halen Doğuş Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


tarikbaykara

Prof. Dr. Tarık BAYKARA, Doğuş Üniversitesi Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

1955 Yatağan doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğretimini Denizli’de yapmış ve Denizli Lisesinden mezun olduktan sonra, ODTÜ Metallurji Mühendisliğinde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmaları için Fulbright Bursu ile Amerika Birleşik Devletlerine gitmiş, burada Austin Texas Üniversitesi ve daha sonra Rice Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Houston İleri Araştırmalar Merkezi ve Rice Üniversitesi’nde yaptıktan sonra Türkiye’ye dönmüştür. Tarık Baykara, yaklaşık 20 yıldan fazla TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde çalışmış ve burada enstitü müdürlüğü başta olmak üzere üst düzey savunma, kamu, özel sektör, NATO, Birleşmiş Milletler, uluslararası özel sektör kuruluşları ile araştırma etkinliklerinde bulunmuştur. Şu anda Doğuş Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi Profesör olarak görev yapmakta olup MİT Laboratuvarlarını (Makine İleri Teknolojiler) kurmuştur. Yatağan Kılıncı ile ilgili ilk uluslararası İngilizce makaleyi 2017 yılında yayınlamıştır. Prof. Dr. Tarık Baykara, 1985-2018 döneminde 8 adet kitap, 23 ulusal makale, 90 uluslararası dergilerde makale, 41 ulusal bildiri, 27 uluslararası etkinliklerde bildiri ve 35 teknik rapor, 4 patent (1 tescilli, 3 incelemede), 1 faydalı model üretmiştir. Yayınlarına toplam 560 adet SCI (Science Citation Index&Scopus) atıfı yapılmış olup H-Index: 15’dür. 2016 yılında, Nobel Yayınlarından çıkan “Nanoteknolojiler Dünyasına Doğru” kitabı bulunmaktadır.


halit_targan_unal

Prof. Dr. Halit Targan ÜNAL,  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUSEM) Müdürü

H. Targan ÜNAL, Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. 1978 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mühendislik Bölümü’nden Lisans, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden Yüksek Lisans, yine 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden Doktora derecelerini almıştır. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde 1989’da finans bilim dalında doçent, 1995’de profesör unvanını elde etti. İstanbul Üniversitesi’nde Senatör, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Lisans ve Yüksek Lisans Bölüm Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 2009 – 2019 yılları arasında İstanbul Okan Üniversitesinde Senatör, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ve Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2020’de Doğuş Üniversitesinde Senatör ve Vekil Dekan olarak göreve başladı, halen Sürekli Eğitim uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi olarak görevlerini sürdürmektedir. Danışmalığında 231 adet yüksek lisans, 74 Adet doktora tezi tamamlanmıştır. Ayrıca kamu ve özel sektördeki çeşitli kuruluşlarda, yöneticilik, proje ve komisyon üyelikleri ile bilimsel kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. H. Targan ÜNAL’ın finans, bankacılık, sermaye piyasaları ve ekonomi alanlarında yazılmış çok sayıda akademik çalışması bulunmaktadır.


sozbek

Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK,  Mühendislik Fakültesi Dekanı

Sunullah Özbek, Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Lisans, 1978 ve 1984 yıllarında University of Wales, Swansea Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. Aynı üniversitede 1976-1984 yılları arasında Araştırma Görevlisi ve 1984-1993 yılları arasında Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde Doçent, 2012 yılında Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde Profesör unvanını almıştır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Malzeme Bilimi, Kompozit Malzemeler, Toz Metalurjisi gibi konularda akademik çalışmaları bulunmaktadır.


ozay_ozaydin

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖZAYDIN, Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Özay Özaydın, Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden Lisans, 2005 yılında Mühendislik Yönetimi Bölümünden Yüksek Lisans ve 2012 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Doktora derecesini almıştır. Doktora tezi afet yönetimi ve lojistik alanındadır. Copenhagen Business School’da 2017 yılında misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Şu anda Doğuş Üniversitesi’nde lisans seviyesi “Ürün ve Süreç Geliştirme”, “Girişimcilik ve Yenilikçilik” ve “Karar Verme”, Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans seviyesi “Yeni Girişim İş Planlaması” derslerini vermektedir. International Society on Multi-Criteria Decision Making ve World Conference on Transport Research Society üyesidir. Dünya Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği başta olmak üzere bir çok kuruluş ile ortak projeleri hayata geçirmiştir.


Av_Baglan_Uzgoren

Av.Bağlan UZGÖREN, Doğuş Üniversitesi Genel Sekreteri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini 2003 yılında tamamlamıştır. 2018 yılına kadar 15 yıllık süre zarfında özel kurum hukuk müşavirlikleri ve serbest avukatlık mesleğini icra etmiştir. 2018 yılı itibari ile Doğuş Üniversitesi hukuk müşavirliğinde avukatlık görevini üstlenerek 11.09.2019 tarihinde Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir. Doğuş Üniversitesi Hukuk Müşavirliği görevini de uhdesinde bulundurarak Doğuş Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.


bmuratonay

Bahri Murat ÖNAY, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

Makine ve endüstri mühendisliği sektöründe üstün çalışma geçmişine sahip olan deneyimli başkan Av. B. Murat Önay, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1981 yılından beri Önaysan Endüstriyel Ürünler A.Ş.’de avukatlık yapan B. Murat Önay halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Dudullu OSB ve Büdotek Teknopark Yönetim Kurulu Başkanlıklarını da yürüten Önay, güçlü bir iş geliştirme uzmanıdır. Yetenekleri arasında Satın Alma, Üretim, Yalın Üretim, Küresel Kaynak Kullanımı ve Sürekli İyileştirme konuları bulunmaktadır.


semihemekli

Semih EMEKLİ, Sesinoks Metal ve Endüstriyel Ürünler A.Ş. Kurucu Ortak

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyesi Semih Emekli, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1983 yılında ortağı ile birlikte ısıtma soğutma ve tesisat alanında faaliyet gösteren Sesinoks Metal ve End. Ür. A.Ş.’nin temellerini atmış, 1993 yılında şirketin yeniden yapılanması ile gıda, ilaç, kozmetik, kimya ve benzeri sanayilerin akış ekipmanları ile ısı transfer sistemleri konusunda deneyimin kazanmıştır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İş Stratejisi, Uluslararası Ticaret, Yeni İş Geliştirme konuları Semih Emekli’nin yetenekleri arasındadır.


fikretkaya

Fikret KAYA, CyberSoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. Kurucu

Fikret Kaya, 1956 yılında Kayseri’de doğmuş olup Kayseri Lisesi’ni takiben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olmuştur. Mesleki kariyerine Türkiye Halk Bankası Bilgi İşlem Merkezinde Programcı olarak başlamış ve sırasıyla Sistem Programcılığı ve Sistem Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Bundan sonraki kariyerine Nixdorf’da devam etmiş ve bu firmanın Siemens ile birleşmesi ile de yeni kurulan Siemens Nixdorf’da kariyerini sürdürmüştür. Bu kuruluşta sırası ile Yazılım Proje Yöneticisi, Finans Sektörü Satış Müdürü, Kamu Sektörü Satış Müdürü ve son olarak da Çözüm Bölümü Direktörü olarak görev almıştır. Siemens Nixdorf’da çalıştığı sürede çeşitli bankaların temel bankacılık projelerinin geliştirilmesinde yöneticilik yapmıştır.1998 yılında Cybersoft’a katılmış ve halen yönetici ortak olarak Satış, Pazarlama ve Finans’tan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları arasında; tarih, siyaset bilimi, fotoğraf ve squash sayılabilir.


leventganiyusufoglu

Levent GANİYUSUFOĞLU, Korkmaz Çelik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı

Metal ve madencilik endüstrisinde üstün bir çalışma geçmişine sahip deneyimli Başkan Levent Ganiyusufoğlu 1981 yılında Pazarlama Yönetim Merkezi’nden (Centre For Marketing Management) mezun olmuştur. 1987 yılında Korkmaz Çelik, 1998 yılında Kennametal, 2009 yılında Korkmaz Ege İleri Isıl İşlem A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstenmiş olup bu görevleri halen sürdürmektedir. Levent Ganiyusufoğlu, Mühendislik, Stratejik Planlama, Tedarik Zinciri Yönetimi, Microsoft Office ve Satın Alma konularında yeteneklidir.


altugvargel

Altuğ VARGEL, Kocayusuf Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Altuğ VARGEL, 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında Kocayusuf A.Ş. yönetim kurulu üyesi, 2007 yılında SURKAP’ta yöneticilik, 2021 yılında Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. (BÜDOTEK) yönetim kurulu üyesi görevlerine başlamış olup bu görevleri halen sürdürmektedir. Altuğ Vargel, Pazarlama Stratejisi, Satış Yönetimi, Yönetim, İş Stratejisi, İş Geliştirme, Pazarlık, Proje Yönetimi konularında yeteneklidir


mustafakemalozsahin

Mustafa Kemal ÖZŞAHİN, Özşahin Kauçuk Yönetim Kurulu Başkanı

M. Kemal Özşahin, 1976 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1972’den beri Özşahin A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen M. Kemal Özşahin, 1995’de Suriye/Halep şehrinde kauçuk, eva plaka ve terlik üreten 2 fabrika kurarak, sahiplerine teslim etmiştir. Ayrıca 4 yıldır Çin’de dünyanın en büyük kauçuk plaka üretimi yapan fabrikalarından birinin teknik danışmanlığını yapmaktadır. 2008 yılında ise halen sürdürdüğü Kapi Kaucuk Plastik yönetim kurulu başkanlığı görevine başlamıştır. Özşahin; Plastik, Kauçuk, Kaplama, Ürün Geliştirme, İmalat, Müzakere, Pazar Geliştirme, Satış Yönetimi, İş Stratejisi, Polimer, Hammadde, Stratejik Planlama, Kimya, Ar-Ge, Kimya Mühendisliği, Ekstrüzyon, İlaç Satışı, Yönetim, Uluslararası Satış, İş Planlama, Yeni İş Geliştirme, Kilit Müşteri Yönetimi, Elastomerler konularında yeteneklidir.


deryakumru

Dr. Derya KUMRU, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı

1964 doğumlu olan Kumru, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 1987-1999 yılları arasında Esbank T.A.Ş.’de çeşitli pozisyonlarda görev almış olup, 1998 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Kumru, 1999 yılında DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ailesine katılmıştır. DenizBank A.Ş. Kurumsal Pazarlama Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Deniz Leasing ve DenizFaktoring Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 2004 yılında DenizBank Moskova Genel Müdürü olarak atanmıştır. 2009-2011 yılları arasında DenizBank A.Ş. Kurumsal, Ticari Bankacılık, Kamu-Proje Finansmanı ve Yurt Dışı İştirakler Grubu’nda Genel Müdür Yardımcısı, 2011- 2012 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de Toptan Bankacılık Grubu’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Derya Kumru, Aralık 2012’den itibaren Denizbank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.


SelahaddinBaykas

Selahaddin BAYKAŞ, Ufuk Kimya Genel Müdür

1959 Adapazarı doğumlu. İzmit Lisesinden mezun olduktan sonra ODTÜ Kimya Mühendisliğinden mezun oldu. İTÜ İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programını bitirdi. Doktora programına sınavsız kabul edildi. İş hayatına ROCHE İlaç Fabrikasında başladı. 11 yıl çalıştıktan sonra kendi şirketini kurdu. 1994 yılından beri UFUK Kimyada çalışmaya devam etmektedir. UFUK Kimya, geçmişte birçok yabancı firmanın Türkiye’deki veteriner ilaç ve yem katkılarının fason üretimini gerçekleştirdi. Halen gıda premixleri (gıdaların zenginleştirilmesi: bebe bisküvisi, vitaminli un, makarna, süt, içecek vb), gıda takviyeleri, yem katkıları üretim yapmaktadır. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmaktadır. Yeni yatırımlara ve büyümeye devam etmektedir. İspanya’da faaliyet gösteren kardeş bir şirketin kurucu ortağıdır. Uzun mesafe yüzücüsü, dans etmeyi sever, iyi bir gezgin ve kitap kurdudur. Evli, bir çocuk, iki dünya tatlısı torun sahibidir.


cuneytsezgin

Dr. Cüneyt SEZGİN, Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt Sezgin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Lisans ve Western Michigan University İş idaresi Bölümü’nden Yüksek Lisans(MBA) derecelerini almıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktor unvanını almıştır. Çeşitli bankalarda yatırım bankacılığı ve risk yönetimi alanında yöneticilik yapan Dr. Sezgin, 2001 yılında Garanti BBVA’ya katıldı. Halen Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Garanti Bank S.A., Garanti BBVA Emeklilik, Garanti BBVA Yatırım’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Sezgin, Öğretmen Akademisi Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) ve Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakıflarının Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. 30 Haziran 2004 tarihinden itibaren Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, bankacılık ve işletmecilik alanında iş tecrübesi 33 yıldır.


hmustafacevik

H.Mustafa ÇEVİK, SÜTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Başkanı

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1980 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına aynı yıl, Pamukbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlayıp Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. M. Çevik 2002 yılında Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığı Sütaş A.Ş. bünyesinde 2004 yılından itibaren Mali İşler Başkanlığı görevini üstlendi, halen Sütaş Grup Şirketleri Mali İşler Başkanı olarak çalışmaktadır. Buna ek olarak, Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürüyor.


turhankaraya

Turhan KARAKAYA, Hisense HVAC Türkiye Başkan Yardımcısı

T. Karakaya, 2009 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans derecesi almıştır. 2014 yılında ise İstanbul Üniversitesi İşletme Lisans programını onur derecesi ile tamamlamış olup, 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştır. Son olarak 2020 yılında Doğuş Üniversitesi İngilizce Makine Mühendisliği Bölümü’nü bölüm ikincisi olarak tamamlamıştır. T. Karakaya, ayrıca, 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nden ve 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesi almıştır. T. Karakaya, halen Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. T. Karakaya’nın 30 yıllık bir iş tecrübesi bulunmaktadır. Bu süre zarfında BİLTES Klima ve Tesisat Mühendislik Taahhüt A.Ş. Satış Mühendisi ve Şantiye Yöneticisi; ST Klima Müh..Taah. Ltd. Şti. Satış Mühendisliği, Satış Sonrası Hizmetler Organizasyonu, Şantiye Şefliği, Süpervizörlük; ISISAN Isıtma ve Klima San. A.Ş. Servis/Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü; BOSCH Thermoteknik Proje Mühendisliği; BOSCH Termoteknik Isıtma ve Klima Ticaret A.Ş. Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Bölgesi Pazarlama Yöneticiliği; HITACHI-ASAL İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük; Proje İstanbul LTD.ŞTİ., Stalya Bilişim Teknolojileri A.Ş. ve PARETO Grup Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür görevlerini yürütmüştür. Karakaya halen Hisense HVAC TURKİYE firmasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


gulcinsalingan

Dr.Gülçin SALINGAN, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktör Yardımcısı (UNDP IICPSD)

Özel sektör ve kamu kuruluşları üzerine otuz yılı aşkın tecrübesiyle Gülçin Salıngan, Birlesmis Milletler Kalkinma Programi IICPSD’ye katılmadan önce “Ağ Oluşturma ve Bölgesel İş birliği için KOBİ'lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım” isimli AB projesinde yer almış, ve proje kapsamında Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Ekonomi ve Teknoloji ve Sanayi Bakanlıklarıyla yakın iş birlikleri gerçekleştirmiştir. Sayısız AB projesinde uzman olarak görev alan Salingan, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Direktörlüğü vazifesini üstlendiği sırada beş kümelenme girişimi başlatmış ve yönetmiştir. Ayrıca T.C. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Kümelenme Destek Programı için kıdemli danışman olarak UNDP ile çalışmıştır. Serbest danışmanlık yaptığı süreçte rekabetçilikten girişimciliğe, KOBİ gelişiminden bölgesel kalkınma ve stratejik iş planlamasına kadar pek çok alanda görev almıştır. Gülçin Salıngan kendi danışmanlık şirketini kurmadan önce, kariyerinin başlangıç yıllarında PwC Lizbon ve İstanbul ofislerinde çalıştı. Cola Cola Turkiye ofisinde çalıştıktan sonra Viyana’da Coca Cola Şirketi’nde Güney Doğu Avrupa bölgesinden sorumlu Mali İşler Müdürü pozisyonunu üstlendi. Sorumlu olduğu ülkeler arasında Slovenya, Bosna, Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya da bulunmaktaydı. Gülçin Salıngan Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Londra’da Westminster Üniversitesi’nde lisans ustu çalışmalar sonrası, yüksek lisans derecesini İstanbul’da almıştır. Yüksek Lisans tezi kümelerin gelişimi üzerinedir. Gülçin Salıngan Yönetim Bilimleri üzerine doktora derecesine sahiptir.


erhan-cetinkaya

Dr.Erhan ÇETİNKAYA, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanı

1981 yılında Malatya'da doğmuştur. Yüzde yüz burslu olarak okuduğu Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olduktan sonra 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalışmıştır.
2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışmış daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine dönmüştür. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.
İsviçre'de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etmiştir. CFA (Certified Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager) ve Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey ve Türev Araçlar sertifikaları sahibi olup Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, 20 Aralık 2019 tarihinden itibaren de BDDK Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesinden Bankacılık ve Finans alanında yine yüzde yüz burslu olarak Doktora derecesi almıştır.
2 yılı aşkındır BDDK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Erhan ÇETİNKAYA 28 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanmıştır ve halen bu görevini sürdürmektedir.