Genel Sekreterlik

Genel Sekreter'in temel fonksiyonu, idari teşkilatının başı olarak Doğuş Üniversitesi'nin misyonu, vizyonu ve kalite standartlarına uygun olarak her türlü idari görevlerin yapılmasından, kontrol edilmesinden Rektör'e karşı sorumlu olmak, Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve birbirleriyle koordineli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Kanun ve yönetmelik hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmektir.

Ekibimiz:

Ad SoyadUnvanE-Posta
Av. Bağlan UZGÖRENGenel Sekreter -
Sezen YANARDAĞGenel Sekreter Asistanısyanardag@dogus.edu.tr
Gözde İNANGenel Sekreter Yardımcısıginan@dogus.edu.tr
Ayşe MUTİOĞLUYÖK Süreçleri Raporlama ve Planlama Koordinatörü ayse.mutioglu@dogus.edu.tr
Pınar KAYHAN UNUTURFakülte Sekreterleri Koordinatörüpkayhan@dogus.edu.tr
Gamze ÇETİN Laboratuvar Teknisyeni
gtaylan@dogus.edu.tr