Yazı İşleri Müdürlüğü

Genel Sekreterliğe bağlı olarak Üniversitemizin idari birimleri ile Rektörlük bünyesindeki diğer birimlerinden gelen her türlü yazıların EBYS (Elektronik Belge Yazılım Sistemi) üzerinden dağıtılmasını, kodlanmasını sağlamak, Rektörlük birimlerinin haberleşmesini temin etmek, gelen ve giden evrakların dağıtımını EBYS üzerinden yapmak.

Birimlerden, şahıslardan ve kurum dışından Rektörlüğe gelen evrakların akışının, her türlü dilekçenin ve günlük havalelerin aksamaması, kayıtların EBYS sistemine yapılıp ilgili birim ve kuruluşlara zamanında gönderilmesini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.

Ekibimiz:

Ad SoyadUnvanE-Posta
Gamze BAŞKAYAMüdürgbaskaya@dogus.edu.tr
Hatice POYRAZMüdür Yardımcısıhpoyraz@dogus.edu.tr
Benan KAPLANYazı İşleri Uzmanıbkaplan@dogus.edu.tr