Komisyon Üyeleri

  • İlgili Rektör Yardımcısı
  • Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
  • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
  • Dr. Öğr. Üyesi Emrah AKTÜRK – Hukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Engin ŞAHİN – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Öğr. Gör. Damla AKARSU – Meslek Yüksekokulu
  • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürü
  • İdari İşler Müdürü
  • Öğrenci İşleri Müdürü