Toplumsal Katkı Politikası

DOU, ar-ge faaliyetlerini yürütürken topluma katkı sunmayı dikkate almakta, bu maksatla akademik eğitim ve araştırma personelini sürekli teşvik ederek bünyesindeki eğitim ve ar-ge merkezleri vasıtasıyla bilime ve insanlığa değer katmaya özen göstermektedir.

Kurum, toplumsal katkı politikasını çeşitli uygulamalar yoluyla ortaya koymaktadır. Akademik birimlerin yanı sıra Teknoloji Transfer Ofisi, İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi , Araştırma, İnovasyon, Uygulama Ve İleri Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi” (DOUTEK), Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUKAM), ve Sürekli Eğitim Merkezi (DOUSEM), Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (DOUZEM) gibi merkezlerle topluma dönük eğitim, ar-ge, danışmanlık/bilirkişilik hizmetleri yürütmekte; öğrencilerin görev aldığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve kapsamında toplumsal katkı faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu faaliyetler Üniversitenin ilgili kurullarında karara bağlanmakta ve takip edilmektedir. Anılan faaliyetler ile iç paydaşlarla sürekli iletişimde olmayı, onların gelişimine katkı sağlamayı, yönetimin unsurlarından biri olarak gören DOU, aynı zamanda, dış paydaşların da yaşam boyu öğrenmelerini teşvik edecek şekilde eğitimler, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmeyi önemsemektedir.